Thanh Long Kieng tết 2018

viphungdaija

Lữ khách
#1
mo đại ly pp hàng thanh long kieng cac tinh.
thời điểm kinh doanh hàng tết đã đến do nhu cầu nhiều khach hàng mua lẻ đe ban và số lường 30 den 50 châu nên chúng tôi không the vận chuyển một lần ít vây đc,nên nây chung tôi có chinh sach mở các nhà pp các tỉnh nhằm pp hang cho khách lẻ,và đk là đặt cọc 50%trên tổng đơn hàng 200 châu trỏ lên.
hàng hóa sẽ được làm tại mien bắc đẻ giảm chi phí cuoc vận chuyển

ưu điêm mỏ đại lý là đặt hàng bây giơ là:
giá thanh long vào đúng mùa nên giá thấp.hơn so với thời ddiemr tết trái mùa,nên có thể nói la ko cần bán hon ma chỉ cần têt nhập hàng về bán dúng với gia pp kung 1 lai gấp đôi.
thứ hai là ban la pp độc quyền của nhà vườn chúng tôi thì tất cả các nhà pp khác tại tỉnh muons bán hang thi phai qua bạn .và tat ca kh cua tinh ban lam chung toi se sang het cho ban.
kinh doanh la sự nhạy cảm cần phải có kê goi la chiến lược từ lâu dài và sự chuan bị kung như thời cớ cần chớp ngay bạn sẽ thanh công.
chi tiết liên hê:
0941 252 777
chúng tôi luôn cam kết đảm bảo bạn sẽ có lọi nhuân chứ ko lo
 

#2
mo đại ly pp hàng thanh long kieng cac tinh.
thời điểm kinh doanh hàng tết đã đến do nhu cầu nhiều khach hàng mua lẻ đe ban và số lường 30 den 50 châu nên chúng tôi không the vận chuyển một lần ít vây đc,nên nây chung tôi có chinh sach mở các nhà pp các tỉnh nhằm pp hang cho khách lẻ,và đk là đặt cọc 50%trên tổng đơn hàng 200 châu trỏ lên.
hàng hóa sẽ được làm tại mien bắc đẻ giảm chi phí cuoc vận chuyển

ưu điêm mỏ đại lý là đặt hàng bây giơ là:
giá thanh long vào đúng mùa nên giá thấp.hơn so với thời ddiemr tết trái mùa,nên có thể nói la ko cần bán hon ma chỉ cần têt nhập hàng về bán dúng với gia pp kung 1 lai gấp đôi.
thứ hai là ban la pp độc quyền của nhà vườn chúng tôi thì tất cả các nhà pp khác tại tỉnh muons bán hang thi phai qua bạn .và tat ca kh cua tinh ban lam chung toi se sang het cho ban.
kinh doanh la sự nhạy cảm cần phải có kê goi la chiến lược từ lâu dài và sự chuan bị kung như thời cớ cần chớp ngay bạn sẽ thanh công.
chi tiết liên hê:
0941 252 777
chúng tôi luôn cam kết đảm bảo bạn sẽ có lọi nhuân chứ ko lo
[DOUBLEPOST=1487902174][/DOUBLEPOST]
mo đại ly pp hàng thanh long kieng cac tinh.
thời điểm kinh doanh hàng tết đã đến do nhu cầu nhiều khach hàng mua lẻ đe ban và số lường 30 den 50 châu nên chúng tôi không the vận chuyển một lần ít vây đc,nên nây chung tôi có chinh sach mở các nhà pp các tỉnh nhằm pp hang cho khách lẻ,và đk là đặt cọc 50%trên tổng đơn hàng 200 châu trỏ lên.
hàng hóa sẽ được làm tại mien bắc đẻ giảm chi phí cuoc vận chuyển

ưu điêm mỏ đại lý là đặt hàng bây giơ là:
giá thanh long vào đúng mùa nên giá thấp.hơn so với thời ddiemr tết trái mùa,nên có thể nói la ko cần bán hon ma chỉ cần têt nhập hàng về bán dúng với gia pp kung 1 lai gấp đôi.
thứ hai là ban la pp độc quyền của nhà vườn chúng tôi thì tất cả các nhà pp khác tại tỉnh muons bán hang thi phai qua bạn .và tat ca kh cua tinh ban lam chung toi se sang het cho ban.
kinh doanh la sự nhạy cảm cần phải có kê goi la chiến lược từ lâu dài và sự chuan bị kung như thời cớ cần chớp ngay bạn sẽ thanh công.
chi tiết liên hê:
0941 252 777
chúng tôi luôn cam kết đảm bảo bạn sẽ có lọi nhuân chứ ko lo
anh vui lòng gửi bảng giá và chính sách cho em với ạ.tramyduong75@gmail.com