THANH LÝ 2 CHẬU ME CỔ DÁNG BONSAI CỰC ĐẸP TẠI TP.HCM

  • Thread starter ANDY-MINH
  • Ngày gửi
A

ANDY-MINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh
- Địa chỉ: vinh hoi
- Tel, Fax: 0938446768
- email: minhhaism@gmail.com
================================

<span style="font-size: x-large"><span style="font-size: x-large"><strong>Cần thanh l&yacute; 2 chậu <em><span style="text-decoration: underline">ME CỔ D&Aacute;NG BONSAI</span></em> CỰC ĐẸP, d&aacute;ng lạ, hiếm, c&ograve;n nguy&ecirc;n sơ chưa chỉnh sửa nhiều, th&iacute;ch hợp trồng l&agrave;m c&acirc;y kiểng, trưng b&agrave;y ph&ograve;ng kh&aacute;ch.... GI&Aacute; CỰC RẺ CHO NHỮNG AI Y&Ecirc;U TH&Iacute;CH.&nbsp; <span style="text-decoration: underline">LI&Ecirc;N HỆ 0938446768 </span></strong></span></span> <br /><br /> <br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/19/372697/201012123859_dscf0467__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/19/372697/201012123914_dscf0468__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/19/372697/201012124008_dscf0466__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/19/372697/201012124026_dscf0469__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/19/372697/201012124102_dscf0494__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/19/372697/201012124125_dscf0495__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/19/372697/201012124142_dscf0496__fileminimizer_.jpg" /> <br />
 

Top