Thanh lý 2500 chậu dendro 6triệu

phuongtt

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Biên Hòa
- Tel, Fax: 0913873892
- email: tramthaiphuong@yahoo.com.vn
================================

<p>Cần thanh l&yacute; 2500 chậu dendro. chủ yếu l&agrave; b&ocirc;ng trắng v&agrave; trắng t&iacute;m. chậu bằng đất nung. gi&aacute; 6.000.000đ. </p><p>Tiếp người thiện ch&iacute;. Li&ecirc;n hệ trực tiếp để xem.</p><p>Liện hệ: Phương</p><p>Đt: 0913873892 <br /></p><p>&nbsp;Địa chỉ: TP Bi&ecirc;n H&ograve;a<br /></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx