Thanh lý bầy gà ta mẹ thuần chủng

cantruong

Nhà nông nghiệp dư
#1
Trại của mình bị quy hoạch nên cần thanh lý toàn bộ bầy gà + dụng cụ nuôi gà

Cần sang 1000 gà ta mẹ thuần chủng đang đẻ năng suất cao đã được ngừa thuốc đầy đủ như : Marek, H5N1, inmopest, hội chứng giảm đẻ, newcastle, gum, đậu ...


- Chuồng úm gà con, máng ăn, máng uống của gà con và gà thịt.
- 3 cái máy ấp trứng công suất 1000 trứng + 1 máy nở
- 1000 vỉ nhựa đựng trứng
- Kim tiêm tự động

và 300 gà hậu bị ( 7 tháng tuổi).
 

Top