Thanh lý bớt trại bồ câu pháp lai

#1
Trại bồ câu số lượng quá lớn (2 nghìn con). Mình sắp chuyển công tác xa. Một mình bố già chăm sóc không nổi nên rao bán bớt. Bồ câu pháp đã co nguoi dat mua. Chỉ còn Pháp lai.
Bồ câu đang đẻ giá 200k/cặp mua nhiều giảm nhiều.
Bồ câu đang bắt cặp 6 tháng tuổi giá 150k/cặp. Mua nhiều giảm nhiều.
Khối chuồng thép (dang sử dụng) nuôi 12 cặp đã bao gồm máng ăn, uống và ổ đẻ: giá 750.000đ/khối.
Trang trại gần trường lái Hồng Bàng trong Phước Đồng.
Liên hệ: 0985232084.
Tư vấn phương pháp nuôi, chăm sóc.
 

#3
Trại bồ câu số lượng quá lớn (2 nghìn con). Mình sắp chuyển công tác xa. Một mình bố già chăm sóc không nổi nên rao bán bớt. Bồ câu pháp đã co nguoi dat mua. Chỉ còn Pháp lai.
Bồ câu đang đẻ giá 200k/cặp mua nhiều giảm nhiều.
Bồ câu đang bắt cặp 6 tháng tuổi giá 150k/cặp. Mua nhiều giảm nhiều.
Khối chuồng thép (dang sử dụng) nuôi 12 cặp đã bao gồm máng ăn, uống và ổ đẻ: giá 750.000đ/khối.
Trang trại gần trường lái Hồng Bàng trong Phước Đồng.
Liên hệ: 0985232084.
Tư vấn phương pháp nuôi, chăm sóc.
 
#4
Trại bồ câu số lượng quá lớn (2 nghìn con). Mình sắp chuyển công tác xa. Một mình bố già chăm sóc không nổi nên rao bán bớt. Bồ câu pháp đã co nguoi dat mua. Chỉ còn Pháp lai.
Bồ câu đang đẻ giá 200k/cặp mua nhiều giảm nhiều.
Bồ câu đang bắt cặp 6 tháng tuổi giá 150k/cặp. Mua nhiều giảm nhiều.
Khối chuồng thép (dang sử dụng) nuôi 12 cặp đã bao gồm máng ăn, uống và ổ đẻ: giá 750.000đ/khối.
Trang trại gần trường lái Hồng Bàng trong Phước Đồng.
Liên hệ: 0985232084.
Tư vấn phương pháp nuôi, chăm sóc.
Địa chỉ ở đâu nhỉ