Thanh lý dây chuyền Pasta, Tủ Hấp

zaxaxaz

Lữ khách
#1
Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (VIFON) xin thông báo, hiện nay chúng tôi đang có một số trang thiết bị máy móc cần thanh lý như sau:
Dây chuyền Pasta, Tủ Hấp 3 Tầng, Máy đóng gói thịt hầm, Nồi thanh trùng
(Chi tiết xem 2 hình đính kèm )
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam để biết thêm chi tiết và làm thủ tục đăng ký đấu giá. ĐT: 38153947, 38153933, số nội bộ 118 (Cảnh) - 120 (Phong)
 

Top