Thanh lý gà tân châu giá rẽ

  • Thread starter quocwushu
  • Ngày gửi
Q

quocwushu

Lữ khách
#1
1.Mái màu khét hơi xanh,size mini,đẻ lứa 2,giá 600k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F191201216473982.jpg&hash=63655df1e04e83ca8a697ec7961044a3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F191201216474799.jpg&hash=66b1205895192044750e9ed449cd8b8d

2.Mái ô bông đang thay lông nha,bình thường đuôi dài lắm,đang kêu ổ lứa thứ 2,giá 500k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F191201216471430.jpg&hash=3679264367f7262a53bda24b38899e74

3.Mái khét đang đẻ lứa thứ 2,giá 600k,mặt râu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F191201216572175.jpg&hash=1f37fd8dcc7d45569c017d05d1d140e9

4.trống nhạn mới nhú cựa,khoảng 5 tháng giá 1.000k,mặt râu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F31122011163250937.jpg&hash=fcf98b893acb36971dd547211e415ac1


5.Mái khét sữa đang dẫn con giá 600k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F202201212281857.jpg&hash=b843a62a95aefd5685bec1cc347d73ef7.Mai khet vang gia 600k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F2022012122811959.jpg&hash=0bf314b888435fe7dbd36c81212e0fb4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdirect1.anhso.net%2Foriginal%2F14%2F143319%2F2022012122811959.jpg&hash=0bf314b888435fe7dbd36c81212e0fb4Liên hệ 0972.863.828,nhà ở Sài Gòn
 

Last edited:

Đối tácTop