THANH LÝ THÙNG NHỰA 80 LÍT

  • Thread starter cungbinh
  • Ngày gửi
C

cungbinh

Lữ khách
#1
<p>HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CẦN THANH L&Yacute; TH&Ugrave;NG NHỰA 80 L&Iacute;T C&Ograve;N MỚI 99%</p><p>H&Agrave;NG TỐT V&Agrave; ĐẢM BẢO CHẤT&nbsp; LƯỢNG.</p><p>LI&Ecirc;N HỆ: A.VIỆT (093 77 93 159)</p><p>HOẶC : (055)6507452</p><p>ĐỊA CHỈ: X&Atilde; NGHĨA ĐIỀN -HUYỆN TƯ NGHĨA - TP.QUẢNG NG&Atilde;I <br /></p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGOQUANGVIET
- Địa chỉ: NGHĨA ĐIỂN - TƯ NGHĨA - TP.QUẢNG NGÃI
- Tel, Fax: 0937793159
- email: ngoquangvietqn@gmail.com
 

Đối tác


Top