Thanh lý trại heo rừng!

nghiepdu

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn.
- Địa chỉ: Q Tân Bình TP HCM.
- Tel, Fax: 01677471893; 0913103420. ::: FaX
- email:
================================

Trại heo rừng H&oacute;c M&ocirc;n cần tiền thanh l&yacute; gấp đ&agrave;n con heo rừng, trong đ&oacute; c&oacute; 15 n&aacute;i đẻ, 20 con 1 tuần tuổi, heo 10 đến 20kg/con 50 con. Gi&aacute; cả thương lượng! LH 0913 103 420 gặp A Tuấn. <br />
 

nghiepdu

Lữ khách
#2
Thanh lý trại HEO RỪNG!

Up..Up...Up nào!
---------------
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn.
- Địa chỉ: Q Tân Bình TP HCM.
- Tel, Fax: 01677471893; 0913103420. ::: FaX
- email:
================================

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, trong đó có 15 nái đẻ, 20 con 1 tuần tuổi, heo 10 đến 20kg/con 50 con. Giá cả thương lượng! LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
 
Last edited:

nghiepdu

Lữ khách
#3
Thanh lý trại HEO RỪNG!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn.
- Địa chỉ: Q Tân Bình TP HCM.
- Tel, Fax: 01677471893; 0913103420. ::: FaX
- email:
================================

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, trong đó có 15 nái đẻ, 20 con 1 tuần tuổi, heo 10 đến 20kg/con 50 con. Giá cả thương lượng! LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
 

nghiepdu

Lữ khách
#4
Thanh lý trại HEO RỪNG!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn.
- Địa chỉ: Q Tân Bình TP HCM.
- Tel, Fax: 01677471893; 0913103420. ::: FaX
- email:
================================

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, trong đó có 15 nái đẻ, 20 con 1 tuần tuổi, heo 10 đến 20kg/con 50 con. Giá cả thương lượng! LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
 

nghiepdu

Lữ khách
#7
Thanh lý trại HEO RỪNG!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn.
- Địa chỉ: Q Tân Bình TP HCM.
- Tel, Fax: 01677471893; 0913103420. ::: FaX
- email:
================================

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, trong đó có 15 nái đẻ, 20 con 1 tuần tuổi, heo 10 đến 20kg/con 50 con. Giá cả thương lượng! LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
 

nghiepdu

Lữ khách
#8
Thanh lý trại HEO RỪNG!

Giá tham khảo:
17 nái + 2 đực giống: 132t
35 con (10-20kg/con): 50t
Khuyến mãi 10 con con đang bú mẹ.
Tổng đàn 182t.
 
Last edited:

nghiepdu

Lữ khách
#9
Thanh lý trại HEO RỪNG!

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
Giá tham khảo:
17 nái + 2 đực giống: 132t
35 con (10-20kg/con): 50t
Khuyến mãi 10 con con đang bú mẹ.
Tổng đàn 182t.[/quote]
 

nghiepdu

Lữ khách
#10
Thanh lý trại HEO RỪNG!

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
Giá tham khảo:
17 nái + 2 đực giống: 132t
35 con (10-20kg/con): 50t
Khuyến mãi 10 con con đang bú mẹ.
Tổng đàn 182t.
 

hatran

Lữ khách
#11
Thanh lý trại HEO RỪNG!

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
Giá tham khảo:
17 nái + 2 đực giống: 132t
35 con (10-20kg/con): 50t
Khuyến mãi 10 con con đang bú mẹ.
Tổng đàn 182t.
 

hatran

Lữ khách
#12
Thanh lý trại HEO RỪNG!

Trại heo rừng Hóc Môn cần tiền thanh lý gấp đàn con heo rừng, LH 0913 103 420 gặp A Tuấn.
Giá tham khảo:
17 nái + 2 đực giống: 132t
35 con (10-20kg/con): 50t
Khuyến mãi 10 con con đang bú mẹ.
Tổng đàn 182t.
 
R

RLUANNGUYEN

Guest
#13
Thanh lý Trại heo rừng

Cho em đăng ký mua 3 con nha Bác.Em nuôi thử xem như thế nào, em xin cám ơn Bác trước.Trân trọng: Luân: 093.303.8778
 
Top