Thành quả trông bưởi sau 2 năm

muahecuaem

Thành viên mới
#41
Bạn nào có kinh nghiệm trồng bưởi rồi trả lời giúp mình với.
Chi phí đầu tư cho 10.000m2 trồng bưởi từ khi bất đầu đến 3 tuổi. Liều lượng phân bón cho từng thời kỳ (ví dụ như 1-3 tuổi và từ năm thứ 4 trở về sau).
Năng suất trung bình bao nhiêu tấn (đối với giống bưởi da xanh trồng ở Miền tây)
 

SUC KHOE VIET

Thành viên mới
#42
Bạn nào có kinh nghiệm trồng bưởi rồi trả lời giúp mình với.
Chi phí đầu tư cho 10.000m2 trồng bưởi từ khi bất đầu đến 3 tuổi. Liều lượng phân bón cho từng thời kỳ (ví dụ như 1-3 tuổi và từ năm thứ 4 trở về sau).
Năng suất trung bình bao nhiêu tấn (đối với giống bưởi da xanh trồng ở Miền tây)
Với 10,000 m2 bạn sẽ trồng được khoản 600 cây. Mỗi cây giống hiện giá khoản 20- 25k. Khi trồng cần bón lót phân chuồng, phân lân độ khoảng 20-30k/ cây. Sau đó chỉ cần tưới và dọn cỏ. Từ 1-3 tuổi chưa cho trái không cần bón thêm.
4 tuổi bắt đầu cho thu hoạch, mỗi năm có thể được 50 quả.
 
#44
Với 10,000 m2 bạn sẽ trồng được khoản 600 cây. Mỗi cây giống hiện giá khoản 20- 25k. Khi trồng cần bón lót phân chuồng, phân lân độ khoảng 20-30k/ cây. Sau đó chỉ cần tưới và dọn cỏ. Từ 1-3 tuổi chưa cho trái không cần bón thêm.
4 tuổi bắt đầu cho thu hoạch, mỗi năm có thể được 50 quả.
Minh xin hỏi bưởi ghép và chiếc thi năng xuất và cách chăm sóc co khác nhnhuu hay không? Xin cảm ơn