Thép ống đúc phi 325, ống hàn phi 325, ống mạ kẽm phi 325

thepong001

Lữ khách
#1
Thép ống đúc phi 325, ống hàn phi 325, ống mạ kẽm phi 325

Ống thép phi 325 x 3 ly 6m – 9m - 12m

Ống thép phi 325 x 3,5 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép phi 325 x 4 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép phi 325 x 4,5 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép phi 325 x 5 ly 6m – 9m - 12m

Ống thép phi 325 x 5,5 ly 6m – 9m - 12m

Ống thép phi 325 x 6 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép phi 325 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 13 ly x (6.000mm-12.000mm)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mail: theptruongthinhphat@gmail.com

Web: http://thepong.vn/

Cty Thép Trường Thịnh Phát

KDC Thuận giao- Thuận An –BD

Mr : Đức: 0916.415.019

Đt: : 06503 719 330

Fax: 06503 719 123

Xem them : Thép ống, Thép ống đúc, Thép ống hàn, Ống thép, Ống Thép đúc, Ống thép hàn , ống kẽm, ống mạ kẽm