thi công, chăm sóc sân vườn

  • Thread starter tk_le162
  • Ngày gửi
T

tk_le162

Guest
#1
<span style="color: #555555; font-family: Tahoma"><font size="3">1. <u>THI C&Ocirc;NG S&Acirc;N VƯỜN CHO BIỆT THỰ, NH&Agrave; RI&Ecirc;NG, NH&Agrave; M&Aacute;Y, KCN</u>: trồng c&acirc;y kiểng, hoa phối kết, cỏ c&aacute;c loại, tiểu cảnh đ&aacute;, suối kh&ocirc;, suối nước, non bộ vv&hellip;<br /><u>2. DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C S&Acirc;N VƯỜN</u>: Chăm s&oacute;c, bảo dưỡng c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại. Nhận cắt cỏ định kỳ, cắt tỉa, chặt c&agrave;nh, tưới nước, b&oacute;n ph&acirc;n, trồng cỏ, trồng hoa, trồng mới, thay thế c&acirc;y, vệ sinh s&acirc;n vườn cho khu&ocirc;n vi&ecirc;n, biệt thự, nh&agrave; m&aacute;y&hellip;.<br /><u>3.CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP DICH VỤ CHO THU&Ecirc; C&Acirc;Y CẢNH, CHO THU&Ecirc; C&Acirc;Y NỘI</u> <u>THẤT</u> :c&acirc;y trang tr&iacute; trong văn ph&ograve;ng, cao ốc, nh&agrave; m&aacute;y&hellip;Chăm s&oacute;c miễn ph&iacute; v&agrave; thay đổi c&acirc;y định kỳ đối với dịch vụ thu&ecirc; c&acirc;y. Gi&aacute; 60.000 &ndash; 80.000 VNĐ/ 1 ch&acirc;u<br />Xin li&ecirc;n hệ :<br />Cty cảnh quan Đại Ph&uacute; : ĐT : 08.3729.6702 _0936.052.533_Lễ</font></span><span style="font-size: 10pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: võ đại lễ
- Địa chỉ: 220 /2a gò dưa tam bình thủ đúc
- Điện thoại: 0837296702 - Fax: 0936052533
- email: tk_le162@!yahoo.com
 

Top