Thiên Nhiên Kì Vĩ - Đá Hóa Cá Sấu - Thành Phố Nam Định

  • Thread starter kenny.meo
  • Ngày gửi
K

kenny.meo

Guest
#1
Tôi là Thanh Bình
Hiện đang Sinh sống ở thành phố Nam Định
Gần đây tôi đã mua đc. 1 tác phẩm thiên nhiên tạo hóa Đá hóa Cá Sấu
Hoàn Toàn 100% thiên nhiên tạo ra không hề có bàn tay con người rèn rũa
Sau đây là 1 số bức ảnh tôi chụp lại Đá hóa cá Sấu Cạnh Cây Xanh Ôm Hòn Đá Tự Nhiên Nặng 20 Tấn để cho mọi người xem và cho ý kiến góp ý
Mọi Thông Tin xin hê số Điện thoại : 01298130123
Gặp tôi Thanh Bìnhproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09211.jpg&hash=dae37d8ed9499f729fe2134e3ec0926a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09218.jpg&hash=84308c713e33993cb8d533e0724e0ea7


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09219.jpg&hash=519d3a3c684f7e2addbfe228cd349f1a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09217.jpg&hash=393a41f7e16959dc1ab68884271bb3fc


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09215.jpg&hash=490ac2407e6a4289f95c79bcdfc6c1d3proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09215.jpg&hash=490ac2407e6a4289f95c79bcdfc6c1d3


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09214.jpg&hash=cf02e01fc61fc842cff302b31e19920d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09213.jpg&hash=6b1cabeaf015be58ec5b79962ff22916proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09210.jpg&hash=c515349ad0e2bbd01806ee690e0388b2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09206.jpg&hash=e07bf2b7dc0c6be64981257db0ce0d3f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09208.jpg&hash=92699a91c2a5b457d103cfdf2d15e172


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09059.jpg&hash=376c74dc47b16eaefaccd4c804e79dd9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09058.jpg&hash=1d88d01466236fadb4110c6183a3af54


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09057.jpg&hash=86c993e9c4ebad6d4045f8e1a9890af6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09056.jpg&hash=1c603d75d24973120c3c0ee6a39a9369


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09055.jpg&hash=5a3ae8ae477b0d596b3d32920d55047f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09052.jpg&hash=9025ccdea735665e0ac5416548497ea9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09049.jpg&hash=22db660620d628147e74727a74e0f10e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09048.jpg&hash=af8717ca9ea1987d4e67c84e86685089


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09046.jpg&hash=feb290662d4b22a4ea5873dd0d562fe8


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09045.jpg&hash=ad063269c27332017b12d2df52d050da


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2F2-2.jpg&hash=7b521a161c59579a61dd6b9a4a5c6651


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2F1-1.jpg&hash=a8e50cae7f597076665d6f1efb34f4a5Đây là Cây Cảnh Đại Cổ Thụ ở Gia Đình Chúng Tôi


Cây giáng làng đại thụ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09202.jpg&hash=2b55eaaea9862b43ca0b888f37999604


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09203.jpg&hash=f1563fc4c836f696cd1742b22dd6418d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09205.jpg&hash=3d1842ee77cc8c89777b6c76ded45587


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09216.jpg&hash=faf990ad5d8bb9f718e5d56125b33e90


2 Cây Đại Thụ lớn

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09220.jpg&hash=784f90fd73e393383fe1968ce9777e64


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09221.jpg&hash=c8b70eae6dc1c2b4444725e51155107f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1085.photobucket.com%2Falbums%2Fj429%2Fbinhcaycanh%2FDSC09223.jpg&hash=bbe3ef7391cfd1790a27d06719704888


Đây là Những Cây tiêu biểu có thể dùng riêng cho những nhà vườn , nhà hàng , biệt thự ,...
Ngoài ra còn rất nhiều những cây bonsai và nhiều những loại cây cảnh #
Hẹn các bạn 1 ngày # tôi sẽ chụp lên
để các bạn cùng xem và góp ý cho tôi
Nếu Các Bạn có nhu cầu xin liên hệ với tôi theo số điện thoại đã nêu trên
Tôi xin chân thành cảm ơn
 

Last edited by a moderator:

Đối tácTop