Thiết bị phân tích Tổng Cacbon Hữu cơ (TOC) online

phan loan

Lữ khách
#1
Thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho vận hành dài ngày tại các trạm/điểm giám sát chất lượng nước (nước mặt, nước cấp sinh hoạt, nước cho công nghiệp, thực phẩm, nước sau xử lý,…).
Hệ thống sử dụng hai phương pháp oxid hóa mẫu: oxid hóa hóa học ướt (Na2S2O8) cho phép giám sát liên tục – tự động – trực tuyến tổng hàm lượng tổng cacbon hữu cơ có trong nước với độ chính xác và phân giải cao, chi phí vận hành thấp và không thải ra chất độc hại. Với tối đa 06 cổng thu mẫu, thiết bị mở rộng tối đa khả năng giám sát chất lượng nguồn nước mặt, nước sinh hoạt hay trong các dây truyền sản xuất. Việc hiệu chuẩn thiết bị được thực hiện trong vài phút với giao thức đơn giản. Bên cạnh đó, thiết bị duy trì độ ổn định sau hiệu chuẩn trong thời gian dài giúp cung cấp giá trị chính xác và tin cậy với công sức bảo trì ít nhất.

Thiết bị do công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO nhập khẩu và phân phối. Qúy khách hàng có nhu cầu, quan tâm về thiết bị vui lòng liên hệ:
Số điện thoại: 028.37246769 - 028. 62729404
Email: info@reecotech.com.vn
Thông tin chi tiết xem tại: http://reecotech.com.vn/san-pham/do-dac-quan-trac-hai-van-thuy-van-moi-truong/phan-tich-tong-cacbon-huu-co-toc/thiet-bi-do-toc-online/thiet-bi-phan-tich-tong-cacbon-huu-co-toc-online-oi-analyticalmy

[DOUBLEPOST=1502263691][/DOUBLEPOST]
Thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho vận hành dài ngày tại các trạm/điểm giám sát chất lượng nước (nước mặt, nước cấp sinh hoạt, nước cho công nghiệp, thực phẩm, nước sau xử lý,…).
Hệ thống sử dụng hai phương pháp oxid hóa mẫu: oxid hóa hóa học ướt (Na2S2O8) cho phép giám sát liên tục – tự động – trực tuyến tổng hàm lượng tổng cacbon hữu cơ có trong nước với độ chính xác và phân giải cao, chi phí vận hành thấp và không thải ra chất độc hại. Với tối đa 06 cổng thu mẫu, thiết bị mở rộng tối đa khả năng giám sát chất lượng nguồn nước mặt, nước sinh hoạt hay trong các dây truyền sản xuất. Việc hiệu chuẩn thiết bị được thực hiện trong vài phút với giao thức đơn giản. Bên cạnh đó, thiết bị duy trì độ ổn định sau hiệu chuẩn trong thời gian dài giúp cung cấp giá trị chính xác và tin cậy với công sức bảo trì ít nhất.
Thiết bị do công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO nhập khẩu và phân phối. Qúy khách hàng có nhu cầu, quan tâm về thiết bị vui lòng liên hệ:
Số điện thoại: 028.37246769 - 028. 62729404
Email: info@reecotech.com.vn
Thông tin chi tiết xem tại: http://reecotech.com.vn/san-pham/do-dac-quan-trac-hai-van-thuy-van-moi-truong/phan-tich-tong-cacbon-huu-co-toc/thiet-bi-do-toc-online/thiet-bi-phan-tich-tong-cacbon-huu-co-toc-online-oi-analyticalmy
Phân tích khá tốt