thiết bị tưới hiện đại nhất

  • Thread starter Viettulip
  • Ngày gửi
V

Viettulip

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm văn Minh
- Địa chỉ: 29 Gia Ngư - hoàn kiếm Hà Nội
- Tel, Fax: 0985918509 ::: FaX
- email: vanminhaicap@gmail.com
================================

<div>&nbsp;&nbsp;Newfarm chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p tưới chuy&ecirc;n nghiệp với</div><div><br /></div><div>những thiết bị h&agrave;ng đầu của những h&atilde;ng uy t&iacute;n tr&ecirc;n thế giới: Ch&acirc;u &Acirc;u ( Azud,..), Isarel</div><div>(Naandan, Netafim, Irritec&hellip;)&hellip;.</div><div><br /></div><div>-</div><div><br /></div><div>Hệ thống phun sương l&agrave;m m&aacute;t: ứng dụng tưới v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t nh&agrave; k&iacute;nh, vườn</div><div><br /></div><div>ươm, chuồng trại chăn nu&ocirc;i v&agrave; đặc biệt l&agrave; nh&agrave; trồng Lan. Hệ thống v&ograve;i sử dụng:</div><div>Coolnet Fogger, Mister,&hellip;</div><div>Hệ thống tưới phun: Ứng dụng tưới vườn ươm c&acirc;y rừng, vườn ươm rau v&agrave;</div><div><br /></div><div>-</div><div><br /></div><div>hoa, tưới rau hoa, c&acirc;y ăn quả, c&acirc;y cảnh quan, s&acirc;n vườn&hellip;Hệ thống v&ograve;i sử dụng:</div><div><br /></div><div>Super 10, Gyronet, Sprinkler&hellip;Khoảng c&aacute;ch lắp đặt lớn tiết ki&ecirc;m chi ph&iacute; v&agrave; diện</div><div>t&iacute;ch</div><div>Hệ thống tưới nhỏ giọt: ứng dụng cho hầu hết c&aacute;c loại c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp v&agrave;</div><div><br /></div><div>-</div><div><br /></div><div>cảnh quan. Bao gồm hệ thống ống nhỏ giọt, c&aacute;c đầu nhỏ giọt v&agrave; mini Driper đặc</div><div><br /></div><div>biệt hiệu quả cho việc tưới c&acirc;y ăn quả như: Cam, t&aacute;o, ổi, thanh long&hellip;C&aacute;c loại</div><div><br /></div><div>c&acirc;y rau như: c&agrave; chua, dưa leo,&hellip;</div><div><br /></div><div>Đặc biệt hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản phẩm hệ thống phun mưa IrriStand b&aacute;n k&iacute;nh</div><div>phun 10-100m, độ cao phun 5-35m được ứng dụng hiệu quả cho việc xử l&yacute; bụi tại</div><div>c&aacute;c khu bến b&atilde;i, đường giao th&ocirc;ng, khu mỏ khai th&aacute;c than, đ&aacute;, quặng&hellip;</div><div><br /></div><div>H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ C&Oacute; ĐƯỢC HỆ THỐNG TỐT NHẤT CHO MỤC</div><div>Đ&Iacute;CH SỬ DỤNG CỦA BẠN!</div><div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty cổ phần n&ocirc;ng nghiệp đ&ocirc; thị Newfarm</div><div><br /></div><div>29 Gia Ngư &ndash; Ho&agrave;n Kiếm &ndash; H&agrave; Nội</div><div><br /></div><div>Website: www.newfarm.com.vn</div><div><br /></div><div>Cell: 0985918509 (Mr.Minh)</div>
 

Top