Thiết bị tưới nông nghiệp, cảnh quan...

xuan khang thinh

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan Khang Thịnh
- Địa chỉ: 16B Phan Chu Trinh F9 Đà lạt
- Tel, Fax: 0902518183 ::: FaX 063.3810252
- email: xuankhangthinhco@gmail.com
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">V&Agrave;I N&Eacute;T VỀ C&Ocirc;NG TY CPCN TƯỚI KHANG THỊNH<br /></font></font></strong><strong><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty Khang Thịnh l&agrave; đại diện v&agrave; l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối duy nhất của h&atilde;ng Netafim &ndash; Israel tại Việt Nam, một h&atilde;ng h&agrave;ng đầu của Israel chuy&ecirc;n cung cấp c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; hệ thống tưới tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.<br /></font></font></em><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Netafim đ&atilde; c&oacute; mặt tại Việt Nam từ năm 2001 v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ứng dụng rộng r&atilde;i những c&ocirc;ng nghệ hiện đại của Israel v&agrave;o sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. Ngo&agrave;i những kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao như hệ thống nh&agrave; k&iacute;nh với kỹ thuật chăm s&oacute;c v&agrave; quản l&lrm;y c&acirc;y trồng bằng Computer, Netafim c&ograve;n cung cấp những hệ thống tưới từ cơ bản đến c&ocirc;ng nghệ cao cho trang trại, s&acirc;n vườn&hellip;&hellip;&hellip; tại khắp c&aacute;c v&ugrave;ng tr&ecirc;n cả nước.<br /></font></font></em><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của Netafim đ&atilde; thực hiện tại Việt Nam c&oacute; thể kể đến l&agrave; hơn 20ha hệ thống tưới tự động của C&ocirc;ng Ty Đ&agrave; Lạt Hasfarm, 02ha nh&agrave; k&iacute;nh c&ocirc;ng nghệ cao tại Trung T&acirc;m rau quả v&agrave; hoa H&agrave; Nội, Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao Hải Ph&ograve;ng. Hơn 100 ha hệ thống tưới nhỏ giọt cho dứa tại N&ocirc;ng trường Thọ Vực Đồng Nai, 20ha hệ thống tưới nhỏ giọt cho Tunnel tại C&ocirc;ng ty L&acirc;m T&agrave;i v&agrave; c&ocirc;ng ty Boniefarm tại Đ&agrave; Lạt. Nhiều hecta hệ thống tưới nhỏ giọt cho nho tại trung t&acirc;m Sadec B&igrave;nh Thuận v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n tại Ninh Thuận, hệ thống tưới nhỏ giọt cho 150 ha Rừng sinh th&aacute;i của C&ocirc;ng ty Rạng Đ&ocirc;ng tại v&ugrave;ng đất c&aacute;t Mũi N&eacute; B&igrave;nh Thuận, hệ thống tưới nhỏ giọt cho h&agrave;ng ng&agrave;n hecta m&iacute;a tại La Ng&agrave;, Thanh Ho&aacute; v&agrave; miền t&acirc;y. Hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun cho nhiều loại c&acirc;y trồng tại c&aacute;c tỉnh miền đ&ocirc;ng v&agrave; miền t&acirc;y nam bộ, c&aacute;c tỉnh duy&ecirc;n hải miền trung. Ri&ecirc;ng tại L&acirc;m Đồng th&igrave; thiết bị tưới cho rau, hoa v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y trồng kh&aacute;c như một thiết bị tất yếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất.<br /></font></font></em><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Với những thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến vượt trội c&ugrave;ng với kinh nghiệm thiết kế thi c&ocirc;ng, chuyển giao kỹ thuật nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; hệ thống tưới về n&ocirc;ng nghiệp của chuy&ecirc;n gia Netafim, C&ocirc;ng ty Khang Thịnh đủ khả năng để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu lắp đặt nh&agrave; k&iacute;nh cũng như hệ thống tưới cho dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn về n&ocirc;ng nghiệp. C&ugrave;ng với hệ thống ph&acirc;n phối v&agrave; dịch vụ kỹ thuật hậu m&atilde;i được tổ chức tốt v&agrave; nhiều kinh nghiệm hoạt động, C&ocirc;ng ty Khang Thịnh đảm bảo cung cấp thiết bị v&agrave; dịch vụ kỹ thuật<strong><u>( tư vấn, thiết kế miễn ph&iacute;)</u></strong> trực tiếp đến tận b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n khắp c&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng nghiệp.<br /></font></font></em><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Văn ph&ograve;ng tại Đ&agrave; Lạt: 16B Phan Chu Trinh F9 Đ&agrave; Lạt<br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Điện thoại : 063.3550058&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ: 0902518183<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Trụ sở tại Tp. Hồ Ch&iacute; Minh: 85 Đ&agrave;o Duy Anh F9 Q.Ph&uacute; Nhuận Tp.HCM<br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Điện thoại: 083.38445850&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 083.8476877<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></strong><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em>
 

thumien65

Lữ khách
#2
Tôi đang trồng hoa đồng tiền trong nhà linon ở HN với DT tương đối lớn.Nếu lắp đặt được hệ thống TNG thì rất phù hợp . Đã tham khảo 1 số mô hình tưới nhỏ giọt của Isaen nhưng giá thành cao quá. Ko biết công nghệ tưới N Giọt của CTy bạn thế nào? giá cả ra sao? bạn có thể gửi hình ảnh lên được thì hay quá.
 

xuan khang thinh

Thành viên mới
#3
Chao chị,
Để biết chinh xác chi phí của hệ thống tưới nhỏ giọt tôi cần chị cung cấp một số thông tin về cây trồng, yêu cầu tưới nước, diện tích . NHưng nếu tính ở mức độ tương đối thì chi phí lắp đặt HTTNG 10,000m2 hoa đồng tiền khoảng 60-70tr. Chị vui lòng cho xin sdt để chúng tôi liên hệ trực tiếp với chị .
Cam on chị đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Chao chi.
 

thumien65

Lữ khách
#4
Cây hoa đồng tiền chúng tôi trồng khoảng 1500 cây/1 sào 360m2. 2 hàng trên luống, hàng cách hàng 35cm.Tôi có ý tưởng là mua loại ống TNG kiểu Trung quốc có nhưng vết nứt tự nhỏ giọt khi được căng lên. Sản phâm này CT mình có bán ko nhỉ?còn kiểu có vòi nhỏ giọt thì giá cao quà vượt khả năng đầu tư của nông dân chúng tôi
Có gì liên hệ cho tôi nhé
ĐT:0985891392 hoặc thumien65@gmail.com
Thanks.
 

xuan khang thinh

Thành viên mới
#5
Chúng tôi sẽ cử nhân viên đến trực tiếp khảo sát vườn hoa của chị và sẽ trao đổi trực tiếp về thiết bị và giá cả.
Chào Chị Miên.
 
Top