THIẾT KẾ - BẢO HÀNH TRỒNG LAN TRÊN SÂN THƯỢNG

  • Thread starter Lê Lộc
  • Ngày gửi
L

Lê Lộc

Lữ khách
#1
Với diện tích 12 - 20 m2, trên sân thượng, bạn đã có vườn lan treo tuyệt vời, nhằm tạo mảng xanh và khoảng không gian hoa cây cảnh trên sân thượng ở các nhà phố, khu đô thị, Công ty Công nghệ Nông nghiệp Sài gòn nhận:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Ffile%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2FDell%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2Fmsohtmlclip1%2F01%2Fclip_image001.gif&hash=852c580a7dcaa976feac2c5a76569063
Thiết kế, lắp đặt, vườn lan trên sân thượng

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Ffile%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2FDell%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2Fmsohtmlclip1%2F01%2Fclip_image001.gif&hash=852c580a7dcaa976feac2c5a76569063
Cung cấp, chuyển đổi giống lan

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Ffile%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2FDell%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2Fmsohtmlclip1%2F01%2Fclip_image001.gif&hash=852c580a7dcaa976feac2c5a76569063
Hướng dẫn chăm sóc…

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Ffile%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2FDell%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2Fmsohtmlclip1%2F01%2Fclip_image001.gif&hash=852c580a7dcaa976feac2c5a76569063
Bảo hành 3 năm (đến khi chủ nhân tự chăm sóc)

Liên hệ: Lê Quang Lộc (0902.587.883 – leloc81@ymail.com)
 

Đối tácTop