thiết kế kiến trúc Ngôi nhà đẹp

bietthuco

Lữ khách
#1
<p class="style7">C&ocirc;ng ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế X&acirc;y Dựng Ng&ocirc;i Nh&agrave; Đẹp l&agrave; doanh nghiệp hoạt động chuy&ecirc;n nghiệp trong lĩnh vực tư vấn thiết kế như <a title="thiết kế biệt thự, thiet ke biet thu" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=1&amp;Mtd=1">thiết kế biệt thự</a>, thiết kế nội thất...x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn v&agrave; mang t&iacute;nh quy m&ocirc;. Với bề d&agrave;y kinh nghiệm v&agrave; năng lực thiết kế <a title="kiến tr&uacute;c, kien truc" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=4&amp;Mtd=0">kiến tr&uacute;c</a>, tư vấn v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng qua nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh từ nh&agrave; phố, chung cư - cao ốc, văn ph&ograve;ng, <a title="biệt thự, biet thu" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=1&amp;Mtd=1">biệt thự</a> cho đến những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng như nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, khu du lịch sinh th&aacute;i, <a title="x&acirc;y nh&agrave;, xay nha" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=1&amp;Mtd=0">x&acirc;y nh&agrave;</a> với <a title="kiến tr&uacute;c đẹp, kien truc dep" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=4&amp;Mtd=0">kiến tr&uacute;c đẹp</a> v&agrave; ph&ugrave; hợp <a title="phong thủy, phong thuy" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=4&amp;Mtd=4">phong thủy</a>...v&igrave; vậy C&ocirc;ng ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế X&acirc;y Dựng Ng&ocirc;i Nh&agrave; Đẹp được biết đến như một c&ocirc;ng ty uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy trong lĩnh vực kiến tr&uacute;c.</p> <p class="style7">Những kh&aacute;ch h&agrave;ng lớn ho&agrave;n to&agrave;n tin tưởng về chất lượng mỹ thuật, sự s&aacute;ng tạo của h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự, nh&agrave; phố... với <a title="nội thất đẹp, noi that dep" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=4&amp;Mtd=1">nội thất đẹp</a> v&agrave; sang trọng.</p> <p class="style7">Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh <a title="biệt thự đẹp, biet thu dep" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=1&amp;Mtd=1">biệt thự đẹp</a> theo phong c&aacute;ch cổ điển mang hơi hướng hiện đại c&aacute;ch t&acirc;n được C&ocirc;ng ty ho&agrave;n th&agrave;nh từ kh&acirc;u thiết kế kiến tr&uacute;c đến kh&acirc;u thi c&ocirc;ng ho&agrave;n thiện nhận được sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao từ chủ đầu tư. </p> <p class="style7">Tham khảo c&aacute;c <a title="mẫu biệt thự, mau biet thu" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=1&amp;Mtd=1">mẫu biệt thự</a>, nh&agrave; phố, c&aacute;c <a title="thiết kế nội thất, thiet ke noi that" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=1&amp;Mtd=2">thiết kế nội thất</a>, c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu qua hệ thống website của ch&uacute;ng t&ocirc;i: <a title="ng&ocirc;i nh&agrave; đẹp, ngoi nha dep" href="http://www.ngoinhadep.net.vn/">www.ngoinhadep.net.vn</a></p> <p align="right" class="style7">C&ocirc;ng ty Tư vấn thiết kế x&acirc;y dựng Ng&ocirc;i Nh&agrave; Đẹp</p> <p align="right" class="style7">website: <a title="ng&ocirc;i nh&agrave; đẹp, ngoi nha dep" href="http://www.ngoinhadep.net.vn/">www.ngoinhadep.net.vn</a><br /> Email: <a title="Email" href="mailto:ngoinhadep.arc@gmail.com">ngoinhadep.arc@gmail.com</a></p> <h1 align="center">&nbsp;</h1> <h1 align="center"><span class="style8"><a title="biệt thự đẹp, biet thu dep" href="http://ngoinhadep.net.vn/Danh_muc_con.aspx?Menu=1&amp;Mtd=1">Biệt thự đẹp</a> - Tr&agrave; Vinh</span></h1> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td><img height="128" border="0" width="122" alt="Biệt thự đẹp - Tr&agrave; Vinh" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_imgHinh" title="Biệt thự đẹp - Tr&agrave; Vinh" src="http://bietthucodien.com.vn/Hinh_anh/da/Tra-Vinh-avt.jpg" /></td> <td align="justify"><p> Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh do c&ocirc;ng ty tư vấn thiết kế x&acirc;y dựng Ng&ocirc;i Nh&agrave; Đẹp thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng gồm một khối nh&agrave; lớn được thiết kế tỉ mỉ v&agrave; chi tiết theo phong c&aacute;ch cổ điển, sang trọng.</p></td> </tr> </tbody> </table> <ul><li>C&ocirc;ng tr&igrave;nh: Biệt thự Tr&agrave; Vinh</li><li>Đơn vị thiết kế: C&ocirc;ng ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế X&acirc;y Dựng Ng&ocirc;i Nh&agrave; Đẹp.</li><li>Đơn vị thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng: C&ocirc;ng ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế X&acirc;y Dựng Ng&ocirc;i Nh&agrave; Đẹp.</li></ul> <p align="center"><img border="0" alt="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" title="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" src="http://lh6.googleusercontent.com/-Aw4mK63g-Rs/TnQ6Vbw8NxI/AAAAAAAABj8/IjJxMlaOM98/Tra-Vinh-1.jpg" /><br /> Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh.</p> <p align="center"><img border="0" alt="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" title="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" src="http://lh6.googleusercontent.com/-iNFB1Eom6q0/TnQ6VgJXRSI/AAAAAAAABkA/SXWIyCfjN4A/Tra-Vinh-2.jpg" /><br /> Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh.</p> <p align="center"><img border="0" alt="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" title="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" src="http://lh6.googleusercontent.com/-akiXqzStg1k/TnQ6Vsabn_I/AAAAAAAABkE/Z0610aFBOvw/Tra-Vinh-3.jpg" /><br /> Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh.</p> <p align="center"><img border="0" alt="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" title="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" src="http://lh3.googleusercontent.com/-HmfD5vI-gv8/TnQ6V98fO2I/AAAAAAAABkI/EIn_qRNqhwQ/Tra-Vinh-4.jpg" /><br /> Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh.</p> <p align="center"><img border="0" alt="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" title="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh" src="http://lh3.googleusercontent.com/-wc22hvhnHo4/TnQ6Ww4jWXI/AAAAAAAABkQ/GAzcIz_jmjQ/Tra-Vinh-5.jpg" /><br /> Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh biệt thự Tr&agrave; Vinh.</p> <p align="center"><img border="0" alt="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh về đ&ecirc;m" title="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh về đ&ecirc;m" src="http://lh3.googleusercontent.com/-Umkd3F6dmxU/TnQ6WG2K5FI/AAAAAAAABkM/i4wZVxMjAK4/Tra-Vinh-6.jpg" /><br /> Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh về đ&ecirc;m.</p> <p align="center"><img border="0" alt="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh về đ&ecirc;m" title="Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh về đ&ecirc;m" src="http://lh4.googleusercontent.com/-_Fre6fVerCc/Tna_QHGBxVI/AAAAAAAABlg/tYDkL3McAFc/Biet-thu-Tra-Vinh-07.jpg" /><br /> Phối cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh về đ&ecirc;m.</p> <p>---</p> <p>C&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c:</p> <ul><li><a href="http://ngoinhadep.net.vn/Du_an.aspx?Mct=BIET_THU_PHO_Q2">Biệt thự phố Q2</a></li><li><a href="http://ngoinhadep.net.vn/Du_an.aspx?Mct=BIET_THU_TAN_PHU">Biệt thự T&acirc;n Ph&uacute;</a></li><li><a href="http://ngoinhadep.net.vn/Du_an.aspx?Mct=BIET_THU_THAO_DIEN">Biệt thự Thảo Điền</a></li></ul></td> </tr> </tbody> </table> <p align="left" class="style7">&nbsp;</p> <p class="style7">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngôi nhà đẹp
- Địa chỉ: 4/1 đường số 3, cư xá đô thành, p4, q3, tphcm
- Điện thoại: - Fax:
- email: bietthuco@gmail.com