THIẾT KẾ SÂN VƯỜN - BÔN SAI CÂY CẢNH

  • Thread starter PHAM VAN SANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHAM VAN SANG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAM VAN SANG
- Địa chỉ: 16/5 HOÀNG HOA THÁM F13 TÂN BINH
- Tel, Fax: ::: FaX 0838108173
- email: PHAMVANSANG79@YAHOO.COM.VN
================================

<div class="componentheading"> <pre><font size="5" color="#ff0066"><strong>Trung t&acirc;m thiết kế s&acirc;n vườn</strong></font></pre></div> <pre><font size="5" color="#ff0066"><strong>Những &yacute; tưởng thiết kế s&acirc;n vườn nh&agrave;</strong></font></pre><pre><font size="4" color="#669933">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Acirc;Y XANH - C&Acirc;Y CẢNH C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH </font></pre><pre><font color="#990066">NHẬN TƯ VẤN V&Agrave; CUNG CẤP C&Acirc;Y CHO C&Aacute;C C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH KHU C&Ocirc;NG NGHIỆP , KHU NGHỈ M&Aacute;T ,NH&Agrave; Ở BIỆT THỰ </font></pre><pre><font color="#990066">NHẬN CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; BẢO DƯỠNG THẢM CỎ C&Acirc;Y CẢNH VƯỜN HOA C&Ocirc;NG CỘNG . </font></pre><pre><font color="#990066">BẶC BIỆT :THIẾT KẾ S&Acirc;N VƯỜN PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG - S&Acirc;N VƯỜN PHƯƠNG T&Acirc;Y </font></pre><pre><font color="#990066">CUNG CẤP ĐẤT TRỒNG C&Acirc;Y - PH&Acirc;N B&Oacute;N CHO C&Aacute;C C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH LỚN V&Agrave; NHỎ </font></pre><pre><font color="#990066">LI&Ecirc;N HỆ VĂN PH&Ograve;NG 58/21 TRẦN VĂN DƯ F13 T&Acirc;N B&Igrave;NH </font></pre><pre><font color="#990066">ĐT :0866734246-0838108173</font></pre><pre><font color="#990066">CHUY&Ecirc;N GIA VỀ C&Acirc;Y CẢNH : MR SANG 0986035786 <br /></font></pre><pre><font color="#990066">&nbsp;</font></pre>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top