thịt đà điểu 140/kg hotline 0937288028

  • Thread starter thaonguyenphat
  • Ngày gửi
thaonguyenphat

thaonguyenphat

Lữ khách
#1
STT TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
(LOẠI)
1 Mực trứng cao cấp Loại A(9-12cm) Kg 110,000
2 Mực trứng cao cấp Loại A(12cm) Kg 110,000
3 Mực trứng cao cấp Loại B(9-12cm) Kg 100,000
4 Mực trứng cao cấp Loại B(12cm) Kg 100,000
5 Mực trứng cao cấp 7-9cm Kg 90,000
6 Mực 1 nắng cao cấp 2-3con/kg Kg 90,000
7 Cá trứng 8con/vỉ/200g Kg 9,000
8 Cá bò da 0.5-1.8kg/con Kg 130,000
9 Cá viên 1kg/gói Kg 50,000
10 Bò viên 1kg/gói Kg 60,000
11 Đàu cá hồi 400g Kg 50,000
12 Bào ngư 500g/gói Kg 105,000
13 Bao tử cá basa 200g/gói Kg 50,000
14 Càng ghẹ 500g/vỉ Kg 160,000
15 Ngọc ghẹ 500g/vỉ Kg 120,000
16 Miến ghẹ 500g/vỉ Kg 120,000
17 Bò úc 1kg Kg 240,000
18 Bò ấn độ 18k/thùng Kg 130,000
19 Sườn Cừu 1kg Kg 230,000
20 Đà điểu 1kg/gói Kg 140,000
21 Nai 1kg/gói Kg 150,000
22 Nhím 1kg/gói Kg 170,000
23 Cá sấu 1kg/gói Kg 80,000
24 Vú heo Kg Kg 140,000
25 Lạc đà 1kg/gói Kg 170,000
26 Heo rừng Kg Kg 130,000
27 Thỏ Kg Kg 150,000
28 Lưỡi vịt 1kg/gói Kg 200,000
29 Sụn gà 2kg/gói Kg 180,000
20 Răng mực 1kg/gói Kg 150,000
31 Gân đà điểu 1kg/gói Kg 110,000
32 Cổ đà điểu 1kg/gói Kg 80,000
33 Ngón đà điểu 1kg/gói Kg 100,000
34 Sườn đà điểu 1kg/gói Kg 120,000
35 Tim đà điểu 1kg/gói Kg 120,000
36 Cánh đà điểu 1kg/gói Kg 120,000
37 Dế ta Kg Kg 220,000
38 Dế thái Kg Kg 260,000
39 Dế cơm Kg Kg Liên hệ
40 Bò cạp Kg Kg Liên hệ
41 Dết Kg Kg Liên hệ
42 Cào cào Kg Kg Liên hệ
43 Châu chấu Kg Kg Liên hệ
44 GÀ ĐÔNG TẢO KG KG LIÊN HỆ
45 CHIM CHĨ ĐỎ KG KG LIÊN HỆ
46 xương ống kg kg 40,000
47 xương sườn kg kg 45,000
48 đuôi bò kg kg 150,000
49 dựng bò kg kg 65,000
50 gân bò kg kg LIÊN HỆ
51 lưỡi bò KG KG LIÊN HỆ
52 gà má đùi KG KG 40,000
53 đùi gà 1/4 KG KG 45,000
54 đùi tỏi KG KG 70,000
55 chân gà KG KG 55,000
56 gà bọng nguyên con KG KG 60,000
57 khoanh giò heo KG KG 50,000
58 tim heo KG KG 55,000
59 móng giò heo sau KG KG 60,000
 

Đối tácTop