THO THIT , THO GIONG NEWZELAN VA` BỒ CÂU PHÁP SIÊU THỊT

  • Thread starter LE MINH NAM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LE MINH NAM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE MINH NAM
- Địa chỉ: NINH HOA KHANH HOA
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690
- email: betay_pa@yahoo.com
================================

<h6><font size="2">B&Aacute;N THỎ TẠ I KH&Aacute;NH H&Ograve;A TRANG TRAI NUOI NHIEU LOAI THO GIONG CUA MY MOI CON NANG 4 DẾN 5 KG SINH SAN MỖI NĂM 7 ĐẾN 8 LẦN MỖI LUA 7 ĐẾN 9 CONVA BỒ C&Acirc;U PHAP SIEU THIT NẶNG TỪ O,9 ĐẾN 1,2 KG LIEN HE; TH&Ocirc;N V&Acirc;N THẠCH X&Atilde; NINH XU&Acirc;N HUY&Ecirc;N NINH H&Ograve;A TĨNH KHẤNH H&Ograve;A GAP ANH B&Igrave;NH : DIEN THOẠI ;01652942690</font> </h6>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top