Thông báo khẩn

  • Thread starter dominhteo
  • Ngày gửi
THÔNG BÁO KHẨN

Được sự đóng góp ý kiến của các nghệ nhân trên toàn quốc và tạo sân chơi cho tất cả nghệ nhân sở hữu những chiếc lồng chim chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Chi Hội muốn góp phần cho phong trào chơi chim vành khuyên trên toàn quốc tiếp tục phát triển và đi lên. Để cho tất cả các nghệ nhân chơi chim giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nay, Chi Hội Quyết Định giảm một nửa tiền đăng ký dự thi.
Như vậy, lệ phí dự thi Chim Vành Khuyên ngày 24/12/2011 là 100.000 VNĐ.
Rất mong được sự ủng hộ đăng ký dự thi của đông đảo nghệ nhân trên toàn quốc. Tất cả các nghệ nhân hãy đăng ký đem lồng chim của mình dự thi để góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào chơi chim vành khuyên trên toàn quốc.

Địa điểm thi chim: kios 15, 270B, Bắc Hải, P6, Quận Tân Bình
Xin liên hệ: 01638888138
Trân trọng cảm ơn.

--------

THÔNG BÁO KHẨN

Được sự đóng góp ý kiến của các nghệ nhân trên toàn quốc và tạo sân chơi cho tất cả nghệ nhân sở hữu những chiếc lồng chim chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Chi Hội muốn góp phần cho phong trào chơi chim vành khuyên trên toàn quốc tiếp tục phát triển và đi lên. Để cho tất cả các nghệ nhân chơi chim giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nay, Chi Hội Quyết Định giảm một nửa tiền đăng ký dự thi.
Như vậy, lệ phí dự thi Chim Vành Khuyên ngày 24/12/2011 là 100.000 VNĐ.
Rất mong được sự ủng hộ đăng ký dự thi của đông đảo nghệ nhân trên toàn quốc. Tất cả các nghệ nhân hãy đăng ký đem lồng chim của mình dự thi để góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào chơi chim vành khuyên trên toàn quốc.

Địa điểm thi chim: kios 15, 270B, Bắc Hải, P6, Quận Tân Bình
Xin liên hệ: 01638888138
Trân trọng cảm ơn.
 
Last edited:

Quảng cáoTop