THÔNG BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 1-7/8/2011

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
1. Các tỉnh phía Bắc


+ Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, sâu non tiếp tục nở rộ và gây hại trên diện rộng với mật độ cao có khả năng gây hại nặng trên lúa hè thu, mùa sớm giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng nếu không phòng trừ kịp thời. Cần tăng cường giám sát đồng ruộng, phân loại và phòng trừ ở những ruộng lúa có mật độ sâu cao, ngay khi sâu còn tuổi nhỏ. Không khuyến cáo phun thuốc tràn lan để tránh bộc phát rầy và sâu cuốn lá ở giai đoạn cuối vụ.


+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 5 tiếp tục nở, gia tăng cả về mật độ và diện tích đặc biệt trên các trà lúa mùa sớm, trên các giống nhiễm; cục bộ một số diện tích tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ có mật độ rầy tăng, cần theo dõi và xử lý kịp thời ở nơi có mật độ cao, nhất là những diện tích có bệnh lùn sọc đen vụ trước. Không khuyến cáo phun thuốc sớm, phun thuốc tràn lan để trách bộc phát rầy và sâu cuốn lá.


+ Bệnh lùn sọc đen: Tiếp tục phát sinh trên lúa hè thu, mùa giai đoạn đẻ nhánh tại các tỉnh Bắc Trung bộ và có khả năng phát sinh tại các tỉnh vùng Tây Bắc và một số tỉnh Bắc bộ. Do nguồn bệnh phân bố rộng tại các vụ trước và thời gian dãn cách giữa 2 vụ ngắn, tỷ lệ rầy lưng trắng cao, nên tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lùn sọc đen phát sinh trong vụ hè thu, mùa tại các tỉnh phía Bắc. Khi phát hiện thấy bệnh tiến hành xử lý kịp thời.


Các cây trồng khác:


+ Bệnh chồi cỏ, sâu đục thân, bọ hung hại mía tiếp tục gây hại;


+ Các loại sâu bệnh khác gây hại ở mức độ nhẹ.


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: