Thông tin nông nghiệp bổ ích

  • Thread starter minhhang
  • Ngày gửi
M

minhhang

Guest
#1
<div><br /></div><div>CƠ SỞ SẢN XU&Acirc;́T VÀ KINH DOANH GI&Ocirc;́NG C&Acirc;Y TR&Ocirc;̀NG</div><p>MINH HẰNG ĐĂK ĐOA</p><p> chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p các loại c&acirc;y N&ocirc;ng - L&acirc;m Nghi&ecirc;p</p><p> C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y G&Ocirc;̀M CÓ:</p><p>C&agrave; ph&ecirc; (giống 13.8),Huỳnh đ&agrave;n đỏ, Cao su cao sản ( giống PB 260),C&agrave; ph&ecirc; m&iacute;t l&aacute; s&ograve;, Ti&ecirc;u Vĩnh Linh,Bời lời,C&aacute;c loại c&acirc;y ăn quả, Măng đi&ecirc;̀n trúc.....</p><p>Địa chỉ: 21 Nguy&ecirc;̃n Hu&ecirc;̣ - Thị Tr&acirc;́n Đăk Đoa - Huy&ecirc;̣n Đăk Đoa - Tỉnh Gia Lai&nbsp;</p><p>&nbsp;S&ocirc;́ đi&ecirc;̣n thoại li&ecirc;n h&ecirc;̣ 0935602267</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minh hang
- Địa chỉ: 21 nguyen hue
- Điện thoại: 0935602267 - Fax: 0935602267
- email: quynhkha245gl@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top