Thử bàn về kỹ thuật Trồng Xen Cỏ cho chăn nuôi

Cỏ VA-06 rất chịu hạn:
http://nld.com.vn/20110601021553923p0c1201/co-va-06-cay-lam-giau-o-xom-dom.htm
*
1751315472co.jpg

*
Xưa nay thường trồng cỏ, bà con ta cứ cắt cả ruộng
rồi chở cỏ đủ lớn mới cắt .
Cách trồng và thu hái này làm lãng phí nắng trong thời
gian cỏ mới cắt, và đất bị nắng chiếu khô, mất nước đi.
*
Tôi đề nghị trồng cỏ theo hàng, và cắt cỏ cách hàng .
Cách trồng và thu hái này tận dụng nắng khiến cho có
thể trồng dày hơn cách kia (gấp đôi hay gấp rưỡi), và
nắng không chiếu gay gắt lên đất hở ra nơi cỏ cắt, đỡ
khô đất đi hơn.
*
Gọi là Trồng Xen vì theo nguyên tắc xen hàng các cây có
thời gian thu hái khác nhau để tranh thủ ánh nắng và đỡ
mất nước, khô ruộng. Trường hợp này lại oái oăm ở chỗ
trồng xen những cây cùng một giống.
*
Ý nghĩ nà nảy ra khi ta nhìn hình ảnh cỏ cao to và trồng
rất thưa, chứ không như các cỏ thường khác như cỏ May, cỏ
Mật, cỏ Gà, cỏ Dày (thấp, mọc dày đặc, khó trồng xen).
*
 

Hoangtong

Lữ khách
Cỏ VA-06 rất chịu hạn:
Cỏ Va 06, cây làm giàu ở xóm Dom
*
1751315472co.jpg

*
Xưa nay thường trồng cỏ, bà con ta cứ cắt cả ruộng
rồi chở cỏ đủ lớn mới cắt .
Cách trồng và thu hái này làm lãng phí nắng trong thời
gian cỏ mới cắt, và đất bị nắng chiếu khô, mất nước đi.
*
Tôi đề nghị trồng cỏ theo hàng, và cắt cỏ cách hàng .
Cách trồng và thu hái này tận dụng nắng khiến cho có
thể trồng dày hơn cách kia (gấp đôi hay gấp rưỡi), và
nắng không chiếu gay gắt lên đất hở ra nơi cỏ cắt, đỡ
khô đất đi hơn.
*
Gọi là Trồng Xen vì theo nguyên tắc xen hàng các cây có
thời gian thu hái khác nhau để tranh thủ ánh nắng và đỡ
mất nước, khô ruộng. Trường hợp này lại oái oăm ở chỗ
trồng xen những cây cùng một giống.
*
Ý nghĩ nà nảy ra khi ta nhìn hình ảnh cỏ cao to và trồng
rất thưa, chứ không như các cỏ thường khác như cỏ May, cỏ
Mật, cỏ Gà, cỏ Dày (thấp, mọc dày đặc, khó trồng xen).
*
Anh ơi Cho em xin sdt em trao đổi chút được ko ạ
 

Quảng cáo

Top