THU MUA [BAN ] BỒ CÂU RA RÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

tanhnv

Lữ khách
#1
<p><font size="4" /></p><p><font size="4">CTY TNHH DICH VU &amp; SAN XUAT ABC</font></p><p><font size="4">Nay cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần thu mua v&agrave; cung cấp thịt bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng số lượng lớn.Ai c&oacute; nhu cầu b&aacute;n hoặc mua th&igrave; li&ecirc;n hệ với cty.</font></p><p><font size="4">xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</font></p><p><font size="4">Li&ecirc;n Hệ: cty TNHH DV &amp; SX ABC</font></p><p><font size="4">12 HỒ XU&Acirc;N HƯƠNG. MŨI N&Eacute;. PHAN THIẾT. B&Igrave;NH THUẬN</font></p><p><font size="4">ĐT: 094.928.1214 (A.T&Acirc;M)&nbsp;HOẶC 016.33033.292 (A.T&Aacute;NH)</font></p><p><font size="4" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tanhnv
- Địa chỉ: binh thuan
- Điện thoại: 0938387480 - Fax: 01633033292
- email: tanhnv.gv@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx