Thu Mua De Thit Con Song

  • Thread starter Thu Mua De Thit Con Song
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thu Mua De Thit Con Song

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Mua De Thit Con Song
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Tel, Fax: 01682968026
- email: dexuatkhau@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng T&ocirc;i thu mua dế Thịt c&ograve;n sống.</p><p>Số lượng lớn. L&acirc;u d&agrave;i. Gi&aacute; cao.<br /></p><p>Ai c&oacute; khả năng cung cấp xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:</p><p>&nbsp;01682968026</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top