thu mua de và cung cap de tai da nang

  • Thread starter traidemientrung
  • Ngày gửi
T

traidemientrung

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cung cấp dế giông và dế thịt
- Địa chỉ: tổ 16 phwowng khuê mỹ - quận ngũ hành sơn - dn
- Tel, Fax: 0905222479 ::: FaX
- email: nguyenluc_dcdxqn@yahoo.com
================================

<h1><font size="2">TRẠI DẾ MIỀN TRUNG XIN K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH: HIỆN TẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Aacute; C&Oacute; HẦU HẾT DẾ TẠI C&Aacute;C TỈNH MIỀN TRUNG V&Agrave; T&Acirc;Y NGUY&Ecirc;N: NHƯ C&Aacute;C BẠN Đ&Atilde; BIẾT NG&Agrave;Y NAY L&Agrave;M ĂN TR&Ecirc;N THỊ TRƯỜNG RẤT KH&Oacute; KHĂN ĐO&Agrave;I HỎI CH&Uacute;NG TA PHẢI ĐWA RA TI&Ecirc;U CH&Iacute; L&Agrave;M ĂN RỎ R&Agrave;NG V&Agrave; KHOA HỌC , UY T&Iacute;N ĐƯỢC ĐƯA L&Ecirc;N H&Agrave;NG Đ&Agrave;U , VỚI LẺ Đ&Oacute; M&Agrave; TRẠI D&Ecirc; MIỀN TRUNG&nbsp; NG&Agrave;Y L&Agrave;M ĂN PH&Aacute;T ĐẠT HƠN,UY TIN V&Agrave; CHẤT LƯỢNG CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐƯA L&Ecirc;N H&Agrave;NG ĐẦU, B&Ecirc;N CẠNH Đ&Oacute; ĐỘI NGŨ NH&Acirc;N VI&Ecirc;N CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐƯỢC Đ&Agrave;O TẠO B&Agrave;I BẢN, QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; THỂ Y&Ecirc;N T&Acirc;M KHI ĐẾN L&Agrave;M VIỆC VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</font></h1><h1><font size="2">TẠI Đ&Agrave; NẴNG QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU MUA B&Aacute;N DẾ XIN HAY LI&Ecirc;N LẠC QUA SỐ <font size="6">0905222479</font> &quot; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẺ TƯ VẤN MỘT C&Aacute;CH CỤ THỂ&nbsp; V&Agrave; HƯỚNG DẨN C&Aacute;CH CHẾ BIẾN M&Oacute;N ĂN CŨNG NHƯ HƯỚNG DẨN KỶ THUẬT NU&Ocirc;I XIN CẢM ƠN</font></h1>
 

Đối tác


Top