Thủ tục cấp Giấy phép sản xuât phân bón

  • Thread starter chungnhanquocgia
  • Ngày gửi
chungnhanquocgia

chungnhanquocgia

Lữ khách
#1

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN


Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Bộ Công thương được giao quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ. Bộ NN-PTNT được giao quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác (hỗn hợp của phân hữu cơ và vô cơ, các loại phân bón khác).


Ngày 30 tháng 8 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.


Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón


VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005Trình tự và nội dung thực hiện các công việc

Giai đoạn 1: Thu thập thông tin

- Khách hàng điền cung cấp thông tin liên quan tới Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón theo yêu cầu của VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

- Yêu cầu thông tin phải chính xác và đầy đủ. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với các thông tin mà mình cung cấp.

- Khách hàng cung cấp các thông tin gồm:


STT


Tên tài liệu


Yêu cầu


1. Đăng ký kinh doanh

2. Danh sách các nhà máy, xưởng, kho bãi


3. Tài liệu về nhà máy, kho bãi


4. Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy


5. Sơ đồ tổ chức


6. Danh sách cán bộ điều hành, cán bộ sản xuất (liệt kê)


7. Danh sách máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất


8. Quy trình sản xuất


9. Danh sách các loại phân bón sản xuất


10. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết ( nếu có )


11. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy hoặc Bản sao quyết định phê duyệt phương án chữa cháy (nếu có)


12. Bản sao hợp đồng thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định (nếu có)


13. Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các loại nguyên liệu chính, phụ gia đầu vào tương ứng với từng loại phân bón sản xuất (nếu có)


14. Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 hoặc tương đương (nếu có)


15. Hợp đồng thuê gia công (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ)

16. Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động (đối với Doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ)

17. Ảnh về nhà máy, kho bãi, thiết bị, một số hình ảnh về năng lực sản xuất…


18. Một số tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể

- Sau khi nhận được thông tin của khách hàng. GOOD VIỆT NAM sẽ đánh giá sơ bộ, chuẩn bị hồ sơ cho việc khảo sát, đánh giá và tư vấn thực tế cho khách hàng.

- Đối với các tài liệu, hồ sơ liên quan tới Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón mà doanh nghiệp cần tư vấn và hỗ trợ. GOOD VIỆT NAM sẽ thực hiện việc tư vấn và hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng trên cơ sở trao đổi và thỏa thuận giữa các bên.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày


Giai đoạn 2: Tư vấn và đánh giá thực tế


- Dựa trên các thông tin khách hàng cung cấp và việc đánh giá sơ bộ của GOOD VIỆT NAM, GOOD VIỆT NAM sẽ tiến hành tới đánh giá, thu thập tài liệu và tư vấn thực tế cho doanh nghiệp về các điều kiện liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy sản xuất của doanh nghiệp.

- Thời gian: Phụ thuộc vào khối lượng công việc cần đánh giá và tư vấn.

- Trong quá trình triển khai tư vấn và đánh giá thực tế, khách hàng tạo điều kiện, phối hợp với GOOD VIỆT NAM để hoàn thành các phần công việc.

- Tập hợp các thông tin đánh giá để tiến hành hoàn thiện hồ sơ.


Giai đoạn 3: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón


- GOOD VIỆT NAM hoàn thiện tất cả các tài liệu liên quan tới Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón.

- Sau khi hoàn thiện hồ sơ; GOOD VIỆT NAMgửi cho khách hàng để rà soát các thông tin, tài liệu trong hồ sơ. Khách hàng có trách nhiệm rà soát lại các thông tin liên quan tới doanh nghiệp mình, chịu trách nhiệm với việc chính xác trong hồ sơ liên quan.

- GOOD VIỆT NAM có trách nhiệm hỗ trợ việc thẩm định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- GOOD VIỆT NAM gửi hồ sơ sau khi đã xác minh cho khách hàng. Khách hàng hoàn thiện, đóng dấu hồ sơ và chuyển cho GOOD VIỆT để tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày.


Giai đoạn 4: Thủ tục xin Cấp Giấy phép sản xuất phân bón


- GOOD VIỆT NAM thay mặt khách hàng gửi Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác: Quy trình, thủ tục, thời gian tiếp nhận, xử lý được thực hiện theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT. Lưu ý: Đối với việc thẩm định và cấp giấy phép của Bộ NN và PTNT không có thủ tục đi kiểm tra điều kiện thực tế của doanh ngiệp (nếu không cần thiết).

- Đối với Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ và Giấy phép sản xuất cả phân bón vô cơ, hữu cơ: Quy trình, thủ tục, thời gian tiếp nhận, xử lý được thực hiện theo Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Lưu ý: Đối với việc thẩm định và cấp giấy phép của Bộ Công thương, Cục Hóa chất triển khai thủ tục đi kiểm tra thực tế của doanh nghiệp.

- GOOD VIỆT NAM sẽ hỗ trợ cùng doanh nghiệp để thực hiện việc đón tiếp và chuẩn bị điều kiện thực tế cho quá trình đánh giá này.

- GOOD VIỆT NAM có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung các vấn đề liên quan tới Hồ sơ xin Cấp giấy phép sản xuất phân bón tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- GOOD VIỆT NAM hỗ trợ việc tiếp nhận Giấy phép sản xuất phân bón tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Thời gian:

- Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ: 60 ngày


- Cấp giấy phép: 30 ngày


Chính sách hậu mãi:

· Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý


· Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: www.chungnhanquocgia.com; www.giayphepsanxuatphanbon.com


· Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác


· Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan


· Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...


Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; chứng nhận hợp quy phân bón; chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

 

Đối tác


Top