THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT ĐÔNG LẠNH

  • Thread starter Tuyen Hengxing
  • Ngày gửi
T

Tuyen Hengxing

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>Em c&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng b&ecirc;n Nhật đang c&oacute;&nbsp;h&agrave;ng lỗ tai heo,đu&ocirc;i heo, c&aacute;nh g&agrave;&nbsp;đ&ocirc;ng lạnh&nbsp;muốn xuất sang Việt Nam sau đ&oacute; l&ocirc; h&agrave;ng sẽ được xuất tiểu nghạch sang Trung Quốc qua đường M&oacute;ng C&aacute;i. B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp dịch vụ nhập khẩu l&ocirc; h&agrave;ng tr&ecirc;n v&agrave;o Việt Nam th&igrave; b&aacute;o gi&uacute;p nha. Em cảm ơn nhiều nhiều!</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Thanh Tuyền
- Địa chỉ: 27/67 Điện Biên Phủ, F 15, Quận Bình Thạnh, HCM
- Tel, Fax: 08 35144692 ::: FaX
- email: tuyennes@vnn.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx