Thức ăn chăn nuôi- Việt Nam 2010

  • Thread starter Agromonitor
  • Ngày gửi
A

Agromonitor

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Agromonitor
- Địa chỉ: số 7 Nguyễn Tri Phương, Ban Đình, Hà Nội
- Tel, Fax: 0462733596 ::: FaX ::: FaX
- email: agromonitor.hcm@gmail.com
================================

<div class="Agro_NH_Detail_des"><p><strong><em>C&ocirc;ng ty CP Ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; Dự b&aacute;o Thị trường Việt Nam (AgroMonitor) tr&acirc;n trọng giới thiệu tới qu&yacute; độc giả Bản tin tuần ng&agrave;nh h&agrave;ng thức ăn chăn nu&ocirc;i tuần 29/11 - 5/12/2010</em></strong></p></div><p>Bản tin thức ăn chăn nu&ocirc;i</p><p><img width="422" height="547" border="0" src="http://www.agromonitor.vn/Portals/0/Article%20Image/111333444.JPG" /></p><p><font size="2">Bản tin tuần 29/11 - 5/12/2010 gồm những nội dung sau:</font></p><p><font size="2"><strong>Thời tiết tại khu vực Nam Mỹ đ&atilde; bước đầu được cải thiện<br /> Canada, nguồn cung l&uacute;a mỳ đang bị bỏ s&oacute;t<br /> Liệu gi&aacute; ng&ocirc;, l&uacute;a mỳ, đậu tương c&ograve;n tiếp tục tăng trong d&agrave;i hạn?<br /> Gi&aacute; c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu TACN trong nước đồng loạt tăng<br /> Gi&aacute; nguy&ecirc;n liệu TACN thế giới c&oacute; thể giảm trong ngắn hạn<br /> Kim ngạch nhập khẩu ng&ocirc;&amp;DDGS v&agrave; kh&ocirc; đậu tương giảm mạnh trong th&aacute;ng 10/2010</strong></font></p><p><font size="3"><span style="color: #3366ff"><strong><em><strong>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ với bộ phận b&aacute;n h&agrave;ng</strong></em></strong></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: #3366ff"><strong><strong><em>Email:</em></strong> <font color="#000000"><a href="mailto:agromonitor.hn@gmail.com">agromonitor.hn@gmail.com</a></font></strong></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: #3366ff"><strong><em><strong>Phone: +84-4-6273 3596</strong></em></strong></span></font></p><p><font size="3" color="#ff0000"><span style="color: #3366ff"><strong><em><strong>Hotline: 0943.411.411</strong></em></strong></span></font></p>
 

Hienthiem

Thành viên mới
#2
Dự báo

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Agromonitor
- Địa chỉ: số 7 Nguyễn Tri Phương, Ban Đình, Hà Nội
- Tel, Fax: 0462733596 ::: FaX ::: FaX
- email: agromonitor.hcm@gmail.com
================================

<div class="Agro_NH_Detail_des"><p><strong><em>C&ocirc;ng ty CP Ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; Dự b&aacute;o Thị trường Việt Nam (AgroMonitor) tr&acirc;n trọng giới thiệu tới qu&yacute; độc giả Bản tin tuần ng&agrave;nh h&agrave;ng thức ăn chăn nu&ocirc;i tuần 29/11 - 5/12/2010</em></strong></p></div><p>Bản tin thức ăn chăn nu&ocirc;i</p><p><img width="422" height="547" border="0" src="http://www.agromonitor.vn/Portals/0/Article%20Image/111333444.JPG" /></p><p><font size="2">Bản tin tuần 29/11 - 5/12/2010 gồm những nội dung sau:</font></p><p><font size="2"><strong>Thời tiết tại khu vực Nam Mỹ đ&atilde; bước đầu được cải thiện<br /> Canada, nguồn cung l&uacute;a mỳ đang bị bỏ s&oacute;t<br /> Liệu gi&aacute; ng&ocirc;, l&uacute;a mỳ, đậu tương c&ograve;n tiếp tục tăng trong d&agrave;i hạn?<br /> Gi&aacute; c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu TACN trong nước đồng loạt tăng<br /> Gi&aacute; nguy&ecirc;n liệu TACN thế giới c&oacute; thể giảm trong ngắn hạn<br /> Kim ngạch nhập khẩu ng&ocirc;&amp;DDGS v&agrave; kh&ocirc; đậu tương giảm mạnh trong th&aacute;ng 10/2010</strong></font></p><p><font size="3"><span style="color: #3366ff"><strong><em><strong>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ với bộ phận b&aacute;n h&agrave;ng</strong></em></strong></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: #3366ff"><strong><strong><em>Email:</em></strong> <font color="#000000"><a href="mailto:agromonitor.hn@gmail.com">agromonitor.hn@gmail.com</a></font></strong></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: #3366ff"><strong><em><strong>Phone: +84-4-6273 3596</strong></em></strong></span></font></p><p><font size="3" color="#ff0000"><span style="color: #3366ff"><strong><em><strong>Hotline: 0943.411.411</strong></em></strong></span></font></p>
Xin cho hỏi công ty có thể dự báo được thị thường thịt lợn ở miền bắc từ nay tới tết nguyên đán liệu lên hay xuống ? Trứ còn thị trường (Bắc Mỹ) có lên hay xuống thì kệ cha chúng nó
 
Top