thuoc thu y gianh cho nuoi trong thuy san

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
- Địa chỉ: 248a nguyen cong tru phuong 6 thành phố tuy hòa phú yên
- Tel, Fax: 0903544168 ::: FaX
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

C&ocirc;ng ty kim phước k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con nu&ocirc;i trồng thủy sản,,,để đ&aacute;p ứng cho b&agrave; con chất lượng c&aacute;c loại thuốc th&uacute; y gi&agrave;nh cho nu&ocirc;i trồng thủy sản.c&ocirc;ng ty kim phuoc đ&atilde;&nbsp; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; sản xuất một số thuốc th&uacute; y c&oacute; nguồn gốc tự nhiền.Do lợi thế tỉnh nh&agrave; c&oacute; nguốn t&agrave;i nguy&ecirc;n phong ph&uacute;.C&aacute;c quặng diatomit...cho n&ecirc;n sản phẩm của c&ocirc;ng c&oacute; lợi thế về chất lượng gi&aacute; cả phải chăng...để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ vơi c&ocirc;ng theo địa chỉ.tr&ecirc;n.hiện c&ocirc;ng ty đang cần đại l&yacute; ở c&aacute;c miền nam trung bac.<br />
 

Quảng cáo

Top