TIỀM NĂNG NGHỀ NUÔI NHÍM CÒN NHIỀU HẤP DẪN !!! NGHỀ BỀN VỮNG ĐỂ LÀM GIÀU

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email:
================================

<p><strong><font size="2">HIỆN TẠI CHƯA AI THỐNG K&Ecirc; CH&Iacute;NH X&Aacute;C SỐ LƯỢNG NH&Iacute;M ĐANG NU&Ocirc;I TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC , NHƯNG Đ&Uacute;NG L&Agrave; RẤT &Iacute;T </font></strong></p><p><strong><font size="2">SỐ LƯỢNG NH&Iacute;M ĐANG NU&Ocirc;I C&Oacute; BAO NHI&Ecirc;U % L&Agrave; NH&Iacute;M SINH SẢN ĐƯỢC , KHI B&Agrave; CON MUA CON GIỐNG TR&Ocirc;I NỔI , MUA PHẢI NH&Iacute;M RỪNG . C&Aacute;C TRANG TRẠI C&Oacute; T&Ecirc;N TUỔI , C&Oacute; ĐĂNG K&Iacute; KIỂM L&Acirc;M TUY B&Aacute;N CAO HƠN NHƯNG GIỐNG TỐT , C&Oacute; BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA , HỖ TRỢ KỸ THUẬT ....</font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Igrave; NH&Iacute;M ĐẺ RẤT &Iacute;T ( 1 NĂM TỪ 2-4 NH&Iacute;M CON ) N&Ecirc;N VIỆC CUNG CẤP CON GIỐNG CẦN 1 THỜI GIAN KH&Aacute; D&Agrave;I NỮA TH&Igrave; MỚI ĐỦ NH&Iacute;M ĐỂ NU&Ocirc;I THƯƠNG PHẨM . </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHIỀU B&Agrave; CON RẤT MUỐN ĐẦU TƯ M&Ocirc; H&Igrave;NH MỚI NHƯNG HOANG MANG, KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐỊNH HƯỚNG , KH&Ocirc;NG C&Oacute; CƠ SỞ THỐNG K&Ecirc; N&Ecirc;N DỄ BỊ THẤT BẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Iacute; DỤ NHƯ CON HEO RỪNG , XUẤT HIỆN SAU CON NH&Iacute;M RẤT NHIỀU NĂM NHƯNG HIỆN TẠI Đ&Atilde; B&Atilde;O H&Ograve;A CON GIỐNG , GI&Aacute; GIẢM GẦN 70%, ĐƠN GIẢN V&Igrave; HEO ĐẺ GẤP 10 LẦN NH&Iacute;M !!!</font></strong></p><p><strong><font size="2">NGƯỢC LẠI VỚI CON NH&Iacute;M , ĐẺ QU&Aacute; &Iacute;T , DỄ NU&Ocirc;I , ĂN TẠP , KH&Ocirc;NG DỊCH BỆNH ,N&Ecirc;N GI&Aacute; VẪN TĂNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA - GIẤY TỜ HỢP LỆ - HƯỚNG DẪN TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">CH&Uacute;C B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I LỰA CHỌN M&Ocirc; H&Igrave;NH HIỆU QUẢ </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p>
 

Top