Tiền Giang-cần bán một cây nhật quế

  • Thread starter nguyá»…n thanh hân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn thanh hân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh hân
- Địa chỉ: xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: 01692268823 ::: FaX
- email: baohan_illian91@yahoo.com.vn
================================

<p>M&ocirc; tả chi tiết:</p><p>+chủng loại: l&aacute; quắn</p><p>+cao:3,5m</p><p>+ho&agrave;nh:80cm</p><p>&nbsp;</p><p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20101130%2F18%2Fo%2Fanhso-182047_%E1%BA%A2nh-0001.jpg&hash=f3c6c0ebdbca6042aa22bcd0e74c4b8e
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20101130%2F18%2Fo%2Fanhso-182125_%E1%BA%A2nh-0002.jpg&hash=31f92c1df277b4a8924294806663abc2
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20101130%2F18%2Fo%2Fanhso-182229_%E1%BA%A2nh-0003.jpg&hash=a572d3a46746078f9845fa1b1fa4f768
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20101130%2F18%2Fo%2Fanhso-182316_%E1%BA%A2nh-0006.jpg&hash=a592e0194b7575f2a2fd018e7b387e04
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20101130%2F18%2Fo%2Fanhso-182357_%E1%BA%A2nh-0007.jpg&hash=07d1f6c87381f352f7ce378aa33da31e
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top