Tiền Giang-cần bán một cây nhật quế

  • Thread starter nguyá»…n thanh hân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn thanh hân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh hân
- Địa chỉ: xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: 01692268823 ::: FaX
- email: baohan_illian91@yahoo.com.vn
================================

<p>M&ocirc; tả chi tiết:</p><p>+chủng loại: l&aacute; quắn</p><p>+cao:3,5m</p><p>+ho&agrave;nh:80cm</p><p>&nbsp;</p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top