Tiền Giang: Mua chuồng chó kiểng inox

  • Thread starter huynhminh30
  • Ngày gửi
H

huynhminh30

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huynhminh30
- Địa chỉ: Tiền Giang
- Tel, Fax: 0977889980::: FaX
- email: huynhminh30@gmail.com
================================

<p>Tiền Giang</p><p>M&igrave;nh cần mua lại chuồng nhốt ch&oacute; kiểng (Chihuahua v&agrave; Pug). ACE n&agrave;o c&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng m&igrave;nh mua lại cho n&egrave;. Vui l&ograve;ng gọi số 0977889980 (Minh).</p><p>Số lượng: 1 đến 5 chuồng</p><p>Vật liệu: inox</p><p>Gi&aacute; cả: Thương lượng</p><p>Cảm ơn ACE xem tin, c&oacute; ai ngang qua xin up d&ugrave;m một ph&aacute;t cho em dễ mua h&agrave;ng</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top