tìm 2 nam tuổi từ 20 tuổi đến 45 tuổi trồng nấm rơm ưu tiên người biết làm nông ,ruộng vườn lương khởi điểm 5,5 triệu đồng 0967180408

  • Thread starter nguyen -nguyen
  • Ngày gửi
tìm 2 nam thanh niên trồng nấm rơm tuổi 20 tuổi đến 45 tuổi lương khởi điểm 5,5 triệu đồng 0967180408
 nguyen -nguyen

nguyen -nguyen

Lữ khách
hợp tác trồng nấm rơm cần người có kinh nghiệm . kỹ thuật trồng nấm rơm tại dầu tiếng binh dương ăn chia theo thỏa thuật 0967180408
 

Quảng cáoTop