tìm công ty mua gà thịt giống lương phượng

  • Thread starter trai gà thịt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trai gà thịt

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trai gà thịt
- Địa chỉ: 83A Ấp 1, Tân Hưng, Bến Cát, Bình Dương
- Tel, Fax: 098217770 :
- email:
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thang 11/2009 n&agrave;y sẽ xuất hơn 1000- 2.000 con g&agrave; thịt giống lương phượng n&ecirc;n đang cần c&ocirc;ng ty thu mua g&agrave; thịt.</p><p>C&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua g&agrave; thịt hoặc c&aacute;c bạn ai biết nh&agrave; thu mua g&agrave; thịt &nbsp;n&agrave;o xin vui l&ograve;ng chỉ gi&uacute;p.</p><p>gặp Yến - DD 0982017770 hoặc mail: <a href="mailto:lamhoangyen104@yahoo.com">lamhoangyen104@yahoo.com</a></p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top