tìm công ty thuốc BVTV

  • Thread starter tutin2911
  • Ngày gửi
T

tutin2911

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dang thi tam
- Địa chỉ: tien giang
- Tel, Fax: 0986454977
- email: tamhang2003@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Hiện nay t&ocirc;i đ&atilde; tốt nghiệp ĐH chuy&ecirc;n ng&agrave;nh BVTV&nbsp;v&agrave; đi l&agrave;m được 1 năm. Với kinh nghiệm thực tế đ&atilde; t&iacute;ch lũy được t&ocirc;i muốn đi l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh thuốc BVTV tại tỉnh Tiền Giang hoặc Long An!</p><p>&nbsp;Vậy quy cong ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tuyển dụng h&atilde;y li&ecirc;n lạc voi toi theo so dien thoai: 0986454977</p><p>&nbsp;</p>
 

Quảng cáo

Top