Tim dai ly cap 1 cung cap phan bon la va phan bon goc

xuan khang thinh

Thành viên mới
#1
<p>Cần t&igrave;m đại l&yacute; cấp 1 để ph&acirc;n phối c&aacute;c loại ph&acirc;n &nbsp;hữu cơ vi sinh, sinh học, kho&aacute;ng, ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; chất lượng cao. Xuất xứ Đ&agrave;i Loan.</p><p>&nbsp;Khu vực t&igrave;m kiếm: c&aacute;c tỉnh miền t&acirc;y, miền đ&ocirc;ng, t&acirc;y nguy&ecirc;n. Rất mong được hợp t&aacute;c. Tr&acirc;n trọng.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Bon La Dai Loan
- Địa chỉ: P1 Pham Hong Thai P10 Da Lat
- Điện thoại: 0972642083 - Fax:
- email: thuytinhthe_2004@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx