Tìm đại lý phân phối chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO

  • Thread starter tuancnsh7905
  • Ngày gửi
T

tuancnsh7905

Guest
#1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ( BIOTECH JSC )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Năm thành lập: Theo Quyết định số 289/QĐ-UB, ngày 12 tháng 2 năm 1991 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Xí nghiệp liên doanh Khoa học và Sản xuất FITOHOOCMON giữa Viện Khoa học Việt Nam trước đây - nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội được thành lập.. Năm 2001, được chuyển thành Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103000206 ngày 12 tháng 01 năm 2 001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.<o:p></o:p>
Địa chỉ: 814/3 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội<o:p></o:p>
Điện thoại: 04. 7754346/04. 7755002 - Fax: 04. 7754346<o:p></o:p>
E-mail: biotech @ hn.vnn.vn.<o:p></o:p>
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học có các Công ty thành viên:<o:p></o:p>
1.1. Công ty Cổ phần Phân bón Fitohoocmon<o:p></o:p>
1.2. Công ty Cổ phần BiFi <o:p></o:p>
- Nghiên cứu, chuyển giao và dịch vụ về công nghệ sinh học trong lĩnh vực phân bón, chất điều hòa sinh trưởng và thuỷ sản.<o:p></o:p>
- Sản xuất, buôn bán nông sản, hóa chất (trừ loại hóa chất Nhà nước cấm)<o:p></o:p>
- Sản xuất, buôn bán các loại phân bón, chất điều hòa sinh trưởng, thức ăn tôm cá, chế phẩm sinh học xử lý môi trường.
[FONT='.VnTime']3. Tổng số Cán bộ - Công nhân viên 150 người. Trong đó trình độ đại học trở lên:<o:p></o:p>
+ Tiến sỹ : 02<o:p></o:p>
+ Thạc sỹ : 02<o:p></o:p>
+ Đại học : 18<o:p></o:p>
Cơ sở vật chất:
Công ty có các phòng hành chính tổ chức; phòng kế toán, phòng kế hoạch vật tư, phòng nông vụ và các phòng thí nghiệm (phòng vi sinh vật đất, phòng thổ nhưỡng môi trường, phòng chất điều hòa sinh trưởng) - bố trí trên diện tích nhà 5 tầng với tổng diện tích sử dụng là 1.000 m<SUP>2</SUP>.<o:p></o:p>
Ø Xưởng sản xuất men vi sinh vật hữu ích (vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân và vi sinh vật phân giải xenluloza) có diện tích sử dụng là 200 m<SUP>2</SUP>.<o:p></o:p>
Ø Xưởng sản xuất các hỗn hợp vi lượng cho cây trồng trên diện tích 1000 m<SUP>2</SUP>.<o:p></o:p>
Ø Xưởng sản xuất các chất điều hòa sinh trưởng (Gibberellin và Axít Humíc); diện tích 200m<SUP>2</SUP>.<o:p></o:p>
Ø Kho chứa sản phẩm :150 m<SUP>2</SUP> .<o:p></o:p>
Ø Xưởng sản xuất phân bón phục vụ cho địa bàn Hà Nội công suất 3.000 tấn/năm trên diện tích 500 m<SUP>2</SUP>.<o:p></o:p>
Hiên nay, chúng tôi đang có nhu cầu tìm đại lý phân phối các chế phẩm tăng năng suất cây trồng trên toàn quốc:
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: dotted windowtext .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']1<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: dotted windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Ra chåi<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 19.65pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 19.65pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']2<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 19.65pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Ra hoa<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 15.9pt; mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.9pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']3<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.9pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Rau l¸<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 21.5pt; mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 21.5pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']4<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 21.5pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Rau cñ<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 14.95pt; mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 14.95pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']5<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 14.95pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - §Ëu qu¶<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']6<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - ChÌ<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 22.45pt; mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']7<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Ng«<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 13.1pt; mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 13.1pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']8<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 13.1pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - §Ëu-l¹c<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']9<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - C©y lóa<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 18.7pt; mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.7pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']10<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.7pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Cµ phª<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 22.45pt; mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']11<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito-Bãn gèc (100g)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 22.45pt; mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']12<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Lufain 91 (5kg)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 22.45pt; mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']13<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.45pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Lufain 91 (10kg)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 13.1pt; mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 13.1pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']14<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 13.1pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - Lufain 91-A (10kg)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 14; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 33.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=45>
[FONT='.VnArial NarrowH']15<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dotted; BORDER-LEFT: #ebe9ed; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 295.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: dotted; mso-border-left-alt: solid; mso-border-top-alt: dotted; mso-border-right-alt: solid; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: .5pt" width=394>[FONT='.VnArial']Fito - vµng l¸ nghÑt rÔ<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR></TBODY></TABLE>[/FONT][/FONT]
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Tuấn - Phụ trách kinh doanh 04. 37750333/ 0915010480
 

Top