Tìm đại lý phân phối Giống cây Trôm

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHÂN VIỆN NCKH LÂM NGHIỆP NAM BỘ
- Địa chỉ: Xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết - Bình Thuận
- Tel, Fax: 0838441496 ::: FaX 0838448690 chuyển
- email: ducthanh1810@yahoo.com
================================

<p>Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cần đại l&yacute; ph&acirc;n phối giống c&acirc;y Tr&ocirc;m ở c&aacute;c tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Miền T&acirc;y Nam Bộ. </p><p>Nếu đơn vị c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; điều kiện hợp t&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ DĐ 0902542017 hoặc 0985105889 gặp A Th&agrave;nh.</p><p>Rất vui được hợp t&aacute;c với qu&yacute; vị!</p>
 

Top