Tìm đầu ra cho gà Tam Hoàng, Lương Phượng

  • Thread starter hoangtucantho
  • Ngày gửi
Tình hình là em định nuôi gà Tam Hoàng tại Cần Thơ,Vĩnh Long...hay một số tỉnh Miền Tây nhưng em không biết đầu ra tại những khu vực này thế nào hả các bác? Cho em xin ý kiến, em cám ơn các bác nhiều lắm ạ :)
 loantam

loantam

Có kinh nghiệm
theo ý kiến riêng của mỉnh thì nuôi gà Tam Hoàng ở miền Tây sẽ không thuận lợi lắm. Vì thị trường ở dưới rất mạnh về gà thả vườn. Thịt thơm ngon, giá thành lại rẻ. Bác đầu tư nuôi gà tam hoàng , theo em truoc tien phải tìm mối ổn định đã . Nếu chưa có đầu ra thì đừng nuôi.
 
hoangtucantho

hoangtucantho

Nông dân ¾
Nông dân @
theo ý kiến riêng của mỉnh thì nuôi gà Tam Hoàng ở miền Tây sẽ không thuận lợi lắm. Vì thị trường ở dưới rất mạnh về gà thả vườn. Thịt thơm ngon, giá thành lại rẻ. Bác đầu tư nuôi gà tam hoàng , theo em truoc tien phải tìm mối ổn định đã . Nếu chưa có đầu ra thì đừng nuôi.
Em cũng quan lo về vấn đề đó...vì xoay đồng vốn nhanh nên định thử...để em hỏi các bác khác xem sao :D
 
loantam

loantam

Có kinh nghiệm
mình nghĩ nếu bạn có diện tích nuôi rộng rãi , kinh tế ổn định thì nên nuôi gà ta hay gà ác là tốt nhất . Mặc dù cạnh tranh nhiều , nhưng thị trường gà ta gần như không bao giờ tốn động...
 
THU Y_BINH DUONG

THU Y_BINH DUONG

Nhà nông nghiệp dư
Cho em hỏi bác ở đâu vậy. Bác nuôi gà vậy lời nhiều không.
 
HienBeo

HienBeo

Nhanong.Com
Tình hình là em định nuôi gà Tam Hoàng tại Cần Thơ,Vĩnh Long...hay một số tỉnh Miền Tây nhưng em không biết đầu ra tại những khu vực này thế nào hả các bác? Cho em xin ý kiến, em cám ơn các bác nhiều lắm ạ :)

Bác cứ yên tâm nếu bác nuôi số lượng nhiều thì ở đâu nó cũng xuống hốt hết bác ạh :)
 
nhatkhoa

nhatkhoa

Thành viên mới
ý bác nói gà ta là gà nòi ( gà đá ) hay gà nào ạ? em đang nuôi 1 ít gà nòi nhưng thấy có vẻ hơi chậm lớn bác ạ. giá gà nòi hiện nay là bao nhiêu 1 kg gà sống bác ạ
 
loantam

loantam

Có kinh nghiệm
ý bác nói gà ta là gà nòi ( gà đá ) hay gà nào ạ? em đang nuôi 1 ít gà nòi nhưng thấy có vẻ hơi chậm lớn bác ạ. giá gà nòi hiện nay là bao nhiêu 1 kg gà sống bác ạ
trong lĩnh vựa chăn nuôi Gà thì thị trường họ chỉ phân biệt gà ta và gà công nghiệp thôi ... bác nuôi gà nòi đá mà đem đi tình ký thì sao dc .. Với lại con gà nòi nó chậm lớn hơn gà ta
 
P

Phụng-Điên

....
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Thị trường gà nhất là gà Tam Hoàng rất rộng vì thịt của nó không khác gì gà ta. Do đó” ế “là chuyện không thể có
Sản xuất nhỏ và trung bình mà tìm đầu ra bằng cách giao sản phẩm cho thương lái thì chẳng bao giờ khấm khá lên nổi
Kí hợp đồng bán sản phẩm cho các công ty, có ngày sẽ giống như những nhà nuôi thủy sản cho công ty Thủy sản của bà Diệu Hiền Cần Thơ

Các công ty thường không trả tiền ngay cho các bác đâu mà họ chỉ ứng 1 phần tiền sau đó trả dần dần..

Ngày theo ngày…nợ của họ với các bác càng to..các bác có đủ vốn để bù vô duy trì trang trại của mình không ?
Mỗi 1 ngày cả ngàn công ty phá sản…sẽ đến lúc họa đến với các bác khi công ty tiêu thụ sản phẩm của các bác phá sản

Vậy tiêu thụ sản phẩm gà bằng cách nào có nhiều lời và an toàn nhất :

Thành phố HCM là nơi tiêu thụ gà mạnh nhất tính từ Miền Trung tới Mũi Cà mau các thương lái bán gà cho các tiểu thương bán lẻ chủ yếu tại 2 địa điểm :
Chợ đầu Mối Bình Điền ( quận Bình Chánh) và góc đường Hồng Bàng Nguyễn Thị Nhỏ Q6 ( trước cửa cholon cách 500m) mỗi buổi sáng lúc 4 đến 5 giờ các xe chở gà sẽ tập trung tại đây và các tiểu thương bán lẻ đến để mua gà mang ra chợ bán lẻ..
Các bác mở trại gà để giàu nhanh thì nên có 1 chiếc xe 500 kg---> 1 tấn ( khoảng 200 triệu VND) khi gà tới lứa đưa lên xe chở tới 1 trong 2 địa điểm trên lúc 4 giờ sáng..các anh chị em bán lẻ sẽ bu lại mua hết để mang ra chợ bán từng con

Nhưng gà phải có giấy kiểm dịch đó nhe bằng không sẽ sị bắt lúc đi đường
 
Trường Giang

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
Nghe nói là ga Tam Hòang, LP nuôi theo kiểu bán thả thì khỏang 2.5~3 tháng là xuất chuồng đc rồi. Thịt ăn cũng ngon ko thua gà ta. Phải vậy ko các bác?
 
hoangtucantho

hoangtucantho

Nông dân ¾
Nông dân @
Nghe nói là ga Tam Hòang, LP nuôi theo kiểu bán thả thì khỏang 2.5~3 tháng là xuất chuồng đc rồi. Thịt ăn cũng ngon ko thua gà ta. Phải vậy ko các bác?
Theo em nghĩ thời gian xuất chuồng của mỗi loại khác nhau:
Như con heo đến 100kg bán.
Gà thả vườn: 3.5-4 tháng.
Gà Tam Hoàng: 60 ngày.
Gà trắng: 45 ngày.
*Tất cả được tính toán trên khẩu phần cám công nghiệp.
Tại thời điểm đó thì tăng trọng không còn đem lại hiệu quả kinh tế, không đạt được mức gọi là "giá thành thấp nhất, lợi nhuận cao nhất".
Riêng Tam Hoàng nuôi lâu ngày thì chất lượng thịt chắc phần nào không "dai" như gà thả vườn được vì con giống đã ảnh hưởng lớn đến việc hình thành những tính chất riêng của mỗi loại.
Đã từng thử thịt của gà Tam Hoàng, việc chế biến cũng như thả vườn. Cảm giác cũng khác hơn gà thả vườn chút ít. Điểm quan trọng là "1 con ăn chưa ngán đã hết, còn 1 con ăn ngán cả cổ mà còn cả đống".
Thế nên "Cái gì mà người ta còn "thèm" là cái đó có giá "hơn...ha ha.
ví dụ: Về mấy ông chuyên thích đi massage, bia ôm là hiểu...:lol: toàn thích tốn tiền thôi. ^^
 
Last edited:
Trường Giang

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
Theo em nghĩ thời gian xuất chuồng của mỗi loại khác nhau:
Như con heo đến 100kg bán.
Gà thả vườn: 3.5-4 tháng.
Gà Tam Hoàng: 60 ngày.
Gà trắng: 45 ngày.
*Tất cả được tính toán trên khẩu phần cám công nghiệp.
Tại thời điểm đó thì tăng trọng không còn đem lại hiệu quả kinh tế, không đạt được mức gọi là "giá thành thấp nhất, lợi nhuận cao nhất".
Riêng Tam Hoàng nuôi lâu ngày thì chất lượng thịt chắc phần nào không "dai" như gà thả vườn được vì con giống đã ảnh hưởng lớn đến việc hình thành những tính chất riêng của mỗi loại.
Đã từng thử thịt của gà Tam Hoàng, việc chế biến cũng như thả vườn. Cảm giác cũng khác hơn gà thả vườn chút ít. Điểm quan trọng là "1 con ăn chưa ngán đã hết, còn 1 con ăn ngán cả cổ mà còn cả đống".
Thế nên "Cái gì mà người ta còn "thèm" là cái đó có giá "hơn...ha ha.
ví dụ: Về mấy ông chuyên thích đi massage, bia ôm là hiểu...:lol: toàn thích tốn tiền thôi. ^^

Đêm nay lại mất ngủ :mellow:. Thao thức mãi mà ko dỗ yên đc giấc ngủ!
Trước tiên nói về cái sự ăn
Ngoài gà nhà nuôi thì cho đến nay tôi chưa từng ăn con gà thả vườn nào đúng nghĩa ở quán ăn (mặc dù quán đề là gà thả vườn). Thịt có ngon hơn gà công nghiệp, nhưng cũng hơi bở, da mềm, ko giòn như gà ta nhà nuôi chăn thả tự do. Mào to, chân to, vàng --> Gà Lương Phượng hoặc gà ta lai Tam Hoàng, LP (bao nhiu máu thì ko bít).
Gà Tam Hòang nuôi chăn thả, thịt vẫn săn chắc, ăn vẫn ngon. So với gà ta VN thì thua. Nhưng
Gà sống vẫn bán ầm ầm, có chăng là giá mắc quá nên ng dân ko ăn nổi! Dịp tết, dịp cúng, gà luôn hút hàng. 1 quán cháo gà, 1 quán miến gà, 1 ngày tiêu thụ ít cũng 10 con, bán đắt thì cũng 30 con có!

Thị trường gà nhất là gà Tam Hoàng rất rộng vì thịt của nó không khác gì gà ta. Do đó” ế “là chuyện không thể có
Sản xuất nhỏ và trung bình mà tìm đầu ra bằng cách giao sản phẩm cho thương lái thì chẳng bao giờ khấm khá lên nổi
Kí hợp đồng bán sản phẩm cho các công ty, có ngày sẽ giống như những nhà nuôi thủy sản cho công ty Thủy sản của bà Diệu Hiền Cần Thơ

Các công ty thường không trả tiền ngay cho các bác đâu mà họ chỉ ứng 1 phần tiền sau đó trả dần dần..

Ngày theo ngày…nợ của họ với các bác càng to..các bác có đủ vốn để bù vô duy trì trang trại của mình không ?
Mỗi 1 ngày cả ngàn công ty phá sản…sẽ đến lúc họa đến với các bác khi công ty tiêu thụ sản phẩm của các bác phá sản

Vậy tiêu thụ sản phẩm gà bằng cách nào có nhiều lời và an toàn nhất :

Thành phố HCM là nơi tiêu thụ gà mạnh nhất tính từ Miền Trung tới Mũi Cà mau các thương lái bán gà cho các tiểu thương bán lẻ chủ yếu tại 2 địa điểm :
Chợ đầu Mối Bình Điền ( quận Bình Chánh) và góc đường Hồng Bàng Nguyễn Thị Nhỏ Q6 ( trước cửa cholon cách 500m) mỗi buổi sáng lúc 4 đến 5 giờ các xe chở gà sẽ tập trung tại đây và các tiểu thương bán lẻ đến để mua gà mang ra chợ bán lẻ..
Các bác mở trại gà để giàu nhanh thì nên có 1 chiếc xe 500 kg---> 1 tấn ( khoảng 200 triệu VND) khi gà tới lứa đưa lên xe chở tới 1 trong 2 địa điểm trên lúc 4 giờ sáng..các anh chị em bán lẻ sẽ bu lại mua hết để mang ra chợ bán từng con
Từ ý này của bác Phụng, tôi nghĩ từ chiều đến giờ!
Bán cho thương lái
Ưu điểm: khỏe, có ng vô mua tận nhà.
Nhược điểm: ép giá, chê lông xấu, chê nặng kg... và vv! Nói thiệt chớ, đem làm thịt thì cần quái gì đẹp! Thọt lét nhau chơi thôi
Bán cho lái thì chả đời nào khá lên nổi, đó là chân lý! Xin thưa, thương lái là nhân tố cần thiết để trung chuyển hàng hóa. Luôn luôn cần có nhau! Nhưng vấn đề là thích đè anh nông dân sx, nhắc đến mí vụ này là tui cay lắm!

Ký hợp đồng bán cho công ty
Lấn cấn về giá, giá bán luôn thấp hơn giá thị trường vài giá! Nếu làm ăn ngon lành cành đào thì chắc ko có "Em có gà mà ko biết bán đi đâu". Ký quách cái hợp đồng bao tiêu ko khỏe ah?
Gối đầu tiền mua sp --> Hình như kte gọi là mượn đồng vốn thì phải? Ôi, tiền TĂ, tiền thuốc thú y, tiền sinh hoạt... Nó có chờ ko! Bài học thủy sản mới vừa rồi là vd cần phải cẩn trọng.

Tự mình bán
Okie, lời nhìu! Nhưng, "Tôi nuôi có vài trăm gà, bán lẻ từng con biết bán ở đâu đây? Làm sao vận chuyển... và vv"

Giang tôi trộm nghĩ,
1 người ko thể hàng tháng xuất đều đều vài trăm, vài ngàn con
1 ng ko thể đủ tiền mua 1 chiếc tải nhỏ
1 người ko thể thuê 1 chiếc tải
1 ng ko đủ thời gian sức lực

Vậy, nhiều ng thì sao? Từ xa xưa, đã có thuyết hợp tung và liên hoành. Vậy anh em ta sao ko thể? Anh em ta từ ng ko biết gì về nghề chăn nuôi, lọ mọ họ hỏi lẫn nhau. Từ cái trứng, ta nuôi thành con gà xinh đẹp hùng dũng. Vậy sao ta ko thể bán sp công sức của mình làm ra?

Hôm trước, anh hoangtucantho có nhắc đến yếu tố then chốt về sự hợp tác là "tin tưởng". Tất nhiên, ko thể đôi lời trong 1 diễn đàn nào đó mà a lê hấp làm đc (Tui cũng rất e ngại và đắn đo...). Nhưng 1 vài anh em ta thì sao? 1 vài anh em hội mình chẳng lẽ ko thể góp gió làm tiên phong ah?

Anh hoangtucantho nếu thấy okie, chơi thì chơi thì bữa sau anh em hội gà mình gặp mặt nói chuyện chi tiết.
 
nguyenthanh2687

nguyenthanh2687

Nhanong.Com
+ Bác Trường Giang phân tích rất hay...
+ Tôi nghĩ đã đến lúc bàn nhiều về đầu ra cho con Gà, tôi có cảm giác hiện tại người tiêu dùng tạm thời quay đầu với thịt Heo nên Gà mới hot thế, bây giờ đổ xô đi mua con giống giá cao (14 - 15 nghìn) về nuôi đến khi xuất thì mất giá vì cung vượt cầu.
+ Tôi nghĩ người cung cấp con giống cần điều chỉnh giá để người nuôi có lãi.
+ Người chăn nuôi nên liên kết với nhau để khép kín quy trình chăn nuôi ==> giảm chi phí, chứ hiện tại tôi thấy người bán giống cứ muốn tăng giá bán cho người nuôi, trong khi giá thức ăn cũng tăng.
Xin góp ý riêng như vậy.
 
Trường Giang

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
Ngày hôm nay, giá gà con 7 ngày tuổi là 18k/con. Giá gà thịt là 85k/kg
Con gà ta đang sốt do ng tiêu dùng đang có khuynh hướng quay lưng với thịt heo
Ng cung cấp giống ko bao h có chuyện d/c giá để ng nuôi có lời ntn? Lời nhìu ai chả mún tăng và tăng nữa. 1 con gà con giá 18k là cao.
Phải cẩn trọng trong tương lai gần của con gà.
 
phattheoct

phattheoct

Có kinh nghiệm
bữa 20 này a giang ráng tranh thủ thời gian về đây chơi nhé.sẵn tiện ae mình bàn về vụ này chi tiết hơn ok ko a?????
 
Trường Giang

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
20.5 này tôi sẽ cố gắng đi miền Tây một chuyến, anh em mình sẽ nói kỹ hơn và thống nhất tinh thần với nhau.
 
phattheoct

phattheoct

Có kinh nghiệm
ok vây quyết định là đi nhé a.vậy vô đk đi cho nó som tụ :lol:
 
HackerPro

HackerPro

Nhanong.Com
2 Biết hiện thời giá cũa 2 giống này là bao nhiêu ko , ờ sài gòn và các tình lân cận
 
tuanthaolove05

tuanthaolove05

Nhanong.Com
Bác cứ yên tâm nếu bác nuôi số lượng nhiều thì ở đâu nó cũng xuống hốt hết bác ạh :)
Bác Hiền Béo có biết ai mua gà ở Củ Chi không bác.1-2 tháng nữa em cũng bắt đầu xuất gà rồi.Cảm ơn bác nhiều.Số em 0946707007 Tuấn.
 

Quảng cáoTop