Tìm đối tác cung cấp thỏ thịt

  • Thread starter datde
  • Ngày gửi
D

datde

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan khuong
- Địa chỉ: Trường Chinh - P. Tân Hwng Thuận - Q.12 - Tp.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng T&ocirc;i chuy&ecirc;n doanh chăn nu&ocirc;i. Do nhu cầu cần mở rộng qui m&ocirc; chăn nu&ocirc;i v&agrave; đầu tư qua con vật kh&aacute;c. C&ocirc;ng ty đang cần mua số lượng thỏ thịt tương đối lớn.Qu&yacute; B&agrave; con v&agrave; c&aacute;c trang trại chăn nư&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n, Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ cho C&ocirc;ng ty: </p><p><font color="#ff0033"><strong>CTY CP KIM PH&Uacute; THINH - Trường chinh - P. T&acirc;n Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM</strong></font></p><p><strong>Tel.: 62 7050 85 - 6678 32 49 Fax : 6256 96 89</strong></p><p><strong>Email: kimphuthinh@gmail.com</strong></p><p><strong>Yahoochat :datde01 <br /></strong></p><p><strong>Hotline :&nbsp; </strong><strong>0983 785 267<strong> Mr Khương (Gi&aacute;m đốc), </strong></strong></p><p><strong>Mr Trung (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc) : 0913 733 266 </strong></p><p><font color="#0033ff"><strong><em><u>CTY muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; nhận k&yacute; hợp đồng bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n </u></em></strong></font><br /></p>
 
P

phungocvo

Thành viên mới
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan khuong
- Địa chỉ: Trường Chinh - P. Tân Hwng Thuận - Q.12 - Tp.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

Công ty Chúng Tôi chuyên doanh chăn nuôi. Do nhu cầu cần mở rộng qui mô chăn nuôi và đầu tư qua con vật khác. Công ty đang cần mua số lượng thỏ thịt tương đối lớn.Quý Bà con và các trang trại chăn nưôi có nhu cầu bán, Vui lòng liên hệ cho Công ty:
CTY CP KIM PHÚ THINH - Trường chinh - P. Tân Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM
Tel.: 62 7050 85 - 6678 32 49 Fax : 6256 96 89
Email: kimphuthinh@gmail.com
Yahoochat :datde01

Hotline : 0983 785 267 Mr Khương (Giám đốc),
Mr Trung (Phó giám đốc) : 0913 733 266
CTY muốn hợp tác lâu dài và nhận ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các bà con nông dân
Em cung cấp thỏ thịt còn sống nguyên con với giá 75 ngàn đồng; em giao hàng tận công ty của anh luôn. Thân. phungocvo@yaoo.com
 

Quảng cáo

Top