Tìm đối tác kinh doanh dế

  • Thread starter Mèo xinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mèo xinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mèo xinh
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 01656081690 ::: FaX
- email: lehuong1987_2009@yahoo.com
================================

<p>Bạn n&agrave;o biết hiện nay gi&aacute; dế b&aacute;n tr&ecirc;n thị trường l&agrave; bao nhi&ecirc;u gi&uacute;p m&igrave;nh với nh&eacute;.</p><p>Ở qu&ecirc; m&igrave;nh c&oacute; rất nhiều hộ gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i dế nhưng vẫn chưa t&igrave;m được đầu ra, m&igrave;nh c&oacute; &yacute; định hợp t&aacute;c kinh doanh dế. Bạn n&agrave;o c&oacute; chung &yacute; tưởng v&agrave; đ&atilde; c&oacute; địa chỉ thu mua dế th&igrave; hợp t&aacute;c nha.</p><p>Số điện thoại của m&igrave;nh l&agrave; 01656081690. <br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top