tìm đối tác kinh doanh gà đá

  • Thread starter trandung
  • Ngày gửi
T

trandung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần dung
- Địa chỉ: quang ngai việt nam
- Tel, Fax: ::: FaX 0905 732 077
- email: trandungfl@gmail.com
================================

<p>trang trại m&igrave;nh c&oacute; rất nhiều g&agrave; đ&aacute;. cần t&igrave;m đối t&aacute;c để hợp t&aacute;c kinh doanh v&agrave; cung cấp g&agrave;&nbsp;đ&aacute; cho c&aacute;c tỉnh trong cả nước.</p><p>&nbsp;hiện trang trại c&oacute; rất nhiều g&agrave; t&agrave;i v&agrave; m&aacute;i d&ograve;ng rất tốt. đang t&igrave;m đầu ra cho sản phẩm.</p><p>Cần t&igrave;m đấu t&aacute;c cung cấp g&agrave; đ&aacute; cho tt h&agrave; nội v&agrave; trung quốc.</p><p>LH trần Dung 0905.732.077</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx