tìm đối tác kinh doanh hàng nông sản(sắn lát khô)

  • Thread starter ctyvctt
  • Ngày gửi
C

ctyvctt

Guest
#1
<p>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n kinh doanh v&agrave; sản xuất mặt h&agrave;ng sắn l&aacute;t kh&ocirc; ( mỳ l&aacute;t kh&ocirc;).d&ugrave;ng cho chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i v&agrave; l&agrave;m cồn rượu.</p><p>c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u kỹ thuật ch&iacute;nh.</p><p>+độ ẩm 15-17%</p><p>+tạp chất 3%(bao gồm t&acirc;n,rễ,đất c&aacute;t.......)</p><p>+tinh bột 70%</p><p>+chất sơ 5%</p><p>+m&agrave;u sắc tự nhi&ecirc;n của sản phẩm(trắng theo m&agrave;u gốc của củ mỳ)</p><p>+sản phẩm đ&atilde; được b&oacute;c 70% vỏ lụa.</p><p>sản lượng h&agrave;ng năm đạt 30.000 tấn/năm qu&yacute; doanh nghiệp n&agrave;o quan t&acirc;m đến sản phẩm n&agrave;y li&ecirc;n hệ ms cường 0913498810.</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn ngọc cường
- Địa chỉ: công ty cổ phần VCTT
- Tel, Fax: 0913498810 ::: FaX
- email: ctyvctt@gmail.com
 

L

Legend379

Guest
#3
nguyenthanhnhan20042002@yahoo.com

Vui lòng anh cho giá tốt nhất vào mail của em nha hoặc liên hệ trực tiếp số ĐT: 0945176363