tìm đối tác làm đại lý phân phối

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: doanh nghiệp kim phước
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 01225561342 ::: FaX
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

<p>Ch&agrave;o !Doanh nghị&ecirc;p Kim Phước chuy&ecirc;n sản xuất chất xử l&yacute; m&ocirc;i trường&nbsp; nu&ocirc;i trồng v&agrave; sản xuất zeolite cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n.</p><p>Hiện doanh nghiệp kim phước đang mở rộng l&agrave;m ăn với c&aacute;c đối t&aacute;c ph&acirc;n phối sảnpphhẩmm của doanh nghiệp,doanh nghiệp sẽ c&oacute; nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch uư đ&atilde;i cao đối với c&aacute;c đ&ocirc;&iacute; t&aacute;c l&agrave;m ăn với doanh nghiệp:\\</p><p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn!</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; TM:NVKD Trần Anh Khoa <br /></p>
 

Đối tác


Top