TÌM ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI SP "VƯỜN SINH THÁI"

  • Thread starter chuyennhanong
  • Ngày gửi
C

chuyennhanong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TRUNG VIỆT
- Địa chỉ: Số 13 Tân Trụ - P 15 - Q.Tân Bình
- Tel, Fax: 0973 464 355 ::: FaX
- email: minhvuong355@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Cty kinh doanh chế phẩm sinh học &quot;Vườn Sinh Th&aacute;i&quot; d&ugrave;ng cho c&acirc;y trồng v&agrave; vật nu&ocirc;i được sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ Nano ti&ecirc;n tiến thế kỉ 21.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">SP 3 kh&ocirc;ng: kh&ocirc;ng độc hại, kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng k&iacute;ch th&iacute;ch tố khi sử dụng giảm từ 30-50% ph&acirc;n b&oacute;n c&aacute;c loại v&agrave; tăng 20-30% năng suất tr&ecirc;n c&acirc;y trồng v&agrave; vật nu&ocirc;i đem lại hiệu quả kinh tế cao đặc biệt đối với vật nu&ocirc;i giảm 70-80% lượng ph&acirc;n h&ocirc;i thải ra, cải tạo ao hồ.....</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;SP &quot; Vườn Sinh Th&aacute;i&quot; do Cty Trung Việt ph&acirc;n phối độc quyền tại Việt Nam. được rất nhiều c&aacute;c b&aacute;o đ&agrave;i từ trung ương đến địa phương đưa tin: chuy&ecirc;n mục nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave;m gi&agrave;u, bạn nh&agrave; n&ocirc;ng, c&aacute;c sở nghi&ecirc;n cứu khoa học, Trường Đại Học N&ocirc;ng L&acirc;m TP.HCM, Trường Đại Học N&ocirc;ng L&acirc;m Huế....</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Sau hơn 3 năm hoạt động SP được rất nhiều huy chương v&agrave; bằng khen....</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn ph&acirc;n phối c&aacute;c tỉnh xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Ks. Nguyễn Minh Vương</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">P.Ph&ograve;ng kinh doanh</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">LH: 0973 464 355</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3"><a href="http://www.vuonsinhthaitrungviet.com/">WWW.VUONSINHTHAITRUNGVIET.COM</a></font></p>
 

Top