Tìm đối tác thu mua cây Bá bệnh (Mật nhân)

  • Thread starter thanglnld
  • Ngày gửi
T

thanglnld

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Thắng
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0906009612 ::: FaX ::: FaX
- email: Thang_klcti@yahoo.ca
================================

T&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn c&acirc;y B&aacute; bệnh (Mật nh&acirc;n) cần b&aacute;n, đối t&aacute;c n&agrave;o mua với số lượng lớn xin li&ecirc;n hệ: 0906009612 (Mr Thắng - l&acirc;m Đồng) hoặc email: <a href="mailto:thang_klcti@yahoo.ca">thang_klcti@yahoo.ca</a>&nbsp;
 
Top