Tìm đối tác thu mua heo rừng giống ,trao đổi đực giống

  • Thread starter Nguyá»…n Phúc Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Phúc Bình

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Phúc Bình
- Địa chỉ: xã Tân Phú Tây , Mỏ Cày Bắc ,Bến Tre
- Tel, Fax: 0909721271
- email: binhd2000@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c trao đổi heo rừng đực giống , b&aacute;n con giống F4, t&igrave;m đầu ra cho heo rừng với mục đ&iacute;ch mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i heo rừng ổn định , l&acirc;u d&agrave;i.</p><p>Ai c&oacute; thiện ch&iacute; li&ecirc;n hệ B&igrave;nh 0909721271(Bến Tre) <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top